open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
5/2682-13/332А

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


ПОСТАНОВА

          

11.12.06                                                                                           Справа№ 5/2682-13/332А


Господарський суд Львівської області у складі головуючого судді Станька Л.Л.,  при секретарі Щигельській О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовною заявою: ТзОВ “Укргазресурс” с. Нова Любомирка, Рівненський район, Рівненської області.

до відповідача: ДПІ у Личаківському районі, м.Львів

про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення від 29.12.05р. №0003572300/023-0/22834


За участю представників сторін:

Від позивача: Гордієнко В.В. - представник

Від відповідача:Томашівський О.Г. –гол.держ.податк.інсп.


Розглядається справа за позовом ТзОВ “Укргазресурс” с. Нова Любомирка, Рівненський район, Рівненської області до ДПІ у Личаківському районі, м.Львів про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення від 29.12.05р. №0003572300/023-0/22834.

Попередній розгляд справи викладено в ухвалах господарського суду від 23.10.06р. та від 21.11.06р.

В судовому засіданні 08.12.06р. оголошено перерву до 11.12.06р.

З’ясовано:

в період з 31.10.2005р. по 08.12.2005р. працівниками ДПІ у Личаківському районі м.Львова проведено комплексну планову виїзну документальну перевірку дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ „Укргазресурс" за період з 01.07.2004р. по 30.06.2005р.

За результатами перевірки складено акт від 15.12.2005р. № 373/23-0/31215293, на підставі якого винесено податкове повідомлення-рішення від 29.12.2005р. №0003572300/023-0/22834 про визначення суми податкового зобов’язання з податку на прибуток з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій на суму 151390,00 грн. (113400,00 грн. –основний платіж, 37990,00 грн.–штрафні санкції).

ТзОВ «Укргазресурс»вважає визначене ДПІ у Личаківському районі м.Львова у податковому повідомленні-рішенні від 29.12.2005р. №0003572300/023-0/22834 податкове зобов'язання з податку на прибуток та застосовані штрафні (фінансові) санкції такими, що не відповідають чинному законодавству, виходячи з наступного:


1. Як зазначено у акті перевірки ТзОВ «Укргазресурс», в III кварталі 2004р. не включило до валового доходу вартість реалізованих нафтопродуктів в сумі 56,2 тис.грн., а саме: ТзОВ «Укргазресурс»в III кварталі 2004р. включено до валового доходу вартість реалізованих комісіонерами нафтопродуктів на суму 310 465,8 тис.грн., фактично згідно звітів комісіонерів про реалізовані ними нафтопродукти в III кварталі 2004р. комісіонерами реалізовано нафтопродуктів на суму 310 533,3 тис.грн.

В акті зазначено, що згідно з бухгалтерською довідкою від 30.09.2004р. вказана сума різниці була відображена "червоним сторно" за квітень-червень 2004р. за знижки надані при реалізації нафтопродуктів, акти передачі нафтопродуктів на комісію та звіти комісіонерів про реалізацію нафтопродуктів у II кварталі до перевірки не представлено.

Проте, акти передачі нафтопродуктів на комісію та звіти комісіонерів про реалізацію нафтопродуктів у II кварталі не були взяті до уваги ревізорами, посилаючись на те, що вказаний період був охоплений попередньою перевіркою.

Відповідно до пп.б) п.4.2.2. ст. 4 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у випадку, якщо дані документальних перевірок свідчать про заниження або завищення сум податкових зобов'язань, заявлених в податкових деклараціях, контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання.

Таким чином, при проведенні перевірки податковий орган зобов'язаний обчислити належну до сплати суму податку і врахувати як заниження, так і завищення нарахованих зобов'язань, що зроблено не було.

Згідно з п.16.4. ст.16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів.

За даних обставин, завищення валових доходів у II кв.2004р. перекриває суму заниження валових доходів III кв. цього ж року і не призводить до заниження податку на прибуток.


2. У п.2.2. акту перевірки вказано, що підприємством було безпідставно включено до валових витрат вартість послуг по перевезенню вантажів в сумі 8,3 тис. грн.. За висновками податкового органу, при наданні транспортних послуг ВАТ «Вінницьке АТП №10554»розрахунки проводились згідно складених та підписаних актів завершення робіт за проведені роботи по транспортуванню вантажів. Первинні документи (товарно-транспортні накладні), які б містили відомості про вищевказані господарські операції ТзОВ «Укргазресурс»до перевірки не представлені.

У відповідності до п.5.3.9. п.5.3. ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку. Проте, в діючому законодавстві відсутнє визначення правил податкового обліку (констатовано практикою Вищого господарського суду України), а також норми податкового обліку, які б встановлювали обов'язковість підтвердження витрат на послуги по перевезенню саме товарно-транспортними накладними.

Правила перевезення вантажів вантажним автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97р. №363, а також наказ Міністерства транспорту України та Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля" від 08.02.95р. №488/346, на які покликається податковий орган, правил податкового обліку не встановлюють.

Крім того, вимоги Наказу Міністерства транспорту України та Міністерства статистики України від 29.12.95р. №488/346 "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля" встановлюють порядок обліку роботи вантажного автомобіля його власником, а не особою, на користь якої здійснюються перевезення, тому в даному випадку застосовуватись не можуть.

Таким чином, відсутність товарно-транспортних накладних не є підставою для виключення вартості послуг по перевезенню з валових витрат підприємства за наявності інших документів, що підтверджують придбання послуг перевізників.

В той же час, Позивач наголошує на тому, що товарно-транспортні накладні, у підтвердження наданих послуг по перевезенню вантажів, здійснених ВАТ «Вінницьке АТП №10554», наявні у ТзОВ «Укргазресурс». Однак, податковим органом під час перевірки такі документи не вимагались.

Витрати на придбання послуг по перевезенню підтверджуються розрахунковими документами про оплату придбаних послуг та актами прийняття виконаних робіт (наданих послуг), що у акті перевірки не оспорюється. Форму таких актів не встановлено, тобто така форма є довільною і приймається до уваги при наявності реквізитів, передбачених ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та звітність". Вказані акти містять перелічені у цій статті реквізити, тому є цілком достатніми доказами здійснення господарських операцій.


3. В акті перевірки зазначено, що протягом охопленого перевіркою  періоду Товариство безпідставно включено до валових витрат витрати на нотаріальні послуги. Підставою для такого висновку є посилання на те, що вказані витрати не підтверджуються актами виконання робіт (надання послуг). Всього за даними акту перевірки до валових витрат зайво включено 74,4 тис. грн. оплати нотаріальних послуг.

Однак, даний висновок податкового органу не відповідає фактичним обставинам, оскільки з поданих до перевірки документів вбачається, що фактично до валових витрат включено не всю суму оплати вартості послуг нотаріусів, а лише їх частину в розмірі 4,8 тис. грн.

При проведенні перевірки не було досліджено структуру валових витрат охопленого перевіркою періоду, а лише було обчислено загальну суму оплати за вказані послуги і зроблено безпідставний висновок про те, що саме таку суму у повному обсязі було включено до валових витрат. Таким чином, перевірку вказаного питання було проведено поверхнево без з'ясування всіх істотних обставин та фактів, чим порушено п.1.6. та п.1.7. згаданого вище Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства.

Нотаріус в Україні - це фізична особа, яка від імені держави вчиняє нотаріальні дії ( а не надає господарські послуги, як це стверджується Відповідачем) і сплачує як фізична особа податок з фізичних осіб. Оскільки нотаріус не є суб'єктом господарювання і порядок вчинення нотаріальних дій має спеціальний статус, який не передбачає Актів виконаних робіт, вважаємо вимоги Відповідача такими, що не відповідають чинному законодавству України.

Крім того, Позивач наголошує на тому, що всі первинні документи щодо вчинення нотаріусами нотаріальних дій є в наявності у ТзОВ «Укргазресурс». Однак, податковим органом під час перевірки такі документи не вимагались.


4. За висновками податкового органу, викладеними в акті перевірки ТзОВ «Укргазресурс», в IV кварталі 2004р. у складі витрат від операцій з акціями безпідставно відображено витрати в сумі 1056,2 тис. грн., які не підтверджено жодними документами. В акті  перевірки зафіксовано, що згідно усних пояснень головного бухгалтера вказана сума складається з витрат по придбанню акцій у II кварталі 2004р. Дане твердження податкового органу не відповідає дійсності з наступних причин.

16.09.2002р. підприємством було придбано частки в статутному фонді ТзОВ «4П»у фізичних осіб згідно укладених договорів на загальну суму 1 056 272,40 грн. (один мільйон п'ятдесят шість тисяч двісті сімдесят дві гривні 40 коп.). На момент придбання корпоративних прав у відповідності до вимог п.п.7.6.2. ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" під терміном "торгівля цінними паперами і деривативами" слід розуміти:

будь-які операції з придбання або продажу цінних паперів чи фондових деривативів торговцями цінними паперами, чий статус встановлюється відповідним законодавством про цінні папери і фондовий ринок;

будь-які операції з придбання або продажу товарних деривативів членами товарних бірж, чий статус встановлюється законодавством про товарні біржі;

будь-які операції з купівлі та продажу цінних паперів особами, які не мають статусу торговців цінними паперами.

Таким чином для осіб, які не мають статусу торговців цінними паперами, витрати, понесені (нараховані) платником податку у зв'язку із придбанням цінних паперів і деривативів, могли бути враховані в податковому обліку тільки в момент продажу цих цінних паперів. Саме тому в момент понесення фактичних витрат по придбанню цінних паперів (корпоративних прав) вони не були відображені в податковому обліку з врахуванням того, що ці витрати знайдуть своє відображення в момент реалізації таких цінних паперів (корпоративних прав).

Посилання в акті перевірки на те, що документи II кв.2004р. не можуть братися до уваги, оскільки даний період був перевірений попередньою перевіркою, за твердженням Позивача не ґрунтується на законодавстві, тому що жодною нормою закону про оподаткування право платника на виправлення своїх помилок не обмежується строком, за який проводиться перевірка.

Більше того, згідно з пп. 15.3.1. п.15.3. ст.15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або на їх відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування. Тобто платник податку має право не тільки виправити свою помилку, а й поставити питання про повернення зайво сплаченої суми, протягом трьох років з моменту подання декларації, у якій допущено помилку.


5. В акті перевірки зазначено, що у IV кварталі 2004р Товариство у складі витрат від операцій з акціями безпідставно відображено вартість придбаних часток в статутних фондах підприємств в сумі 2800 тис.грн..

В обґрунтування такого висновку зроблено посилання на те, що відповідно до пп.7.6.2. п.7.6. ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" норми п.7.6. поширюються на платників податку - торгівців цінними паперами та деривативами, а також на будь-яких інших платників податку, які здійснюють операції з торгівлі цінними паперами чи деривативами. Придбання часток у статутних фондах інших товариств, за висновками податкового органу, не є операцією з торгівлі цінними паперами. На думку податкового органу, ТзОВ «Укргазресурс», в даному випадку, виступає інвестором.

Частки у статутних фондах інших товариств, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, підпадають під визначення корпоративних прав, дане у п.1.8. згаданого вище Закону.

Згідно з пп.7.6.5. п.7.6. ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" норми пункту 7.6. поширюються також на визначення балансових збитків або прибутків, отриманих платником податку від операцій з корпоративними правами, що виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Відповідно до абз.2 пп.7.6.1. п.7.6. ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону.

Стосовно посилань податкового органу на норми Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", то даний Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні і його норми не поширюються на операції з корпоративними правами, вираженими в інших ніж цінні папери формах.

Також не підтверджує правильності висновків акту перевірки трактування операцій підприємства в якості інвестицій, оскільки Закон України "Про інвестиційну діяльність" не регулює питань оподаткування.

Що стосується норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", то ні ст.5 цього Закону (загальна норма), ні п.7.6. (спеціальна норма) не передбачають жодних обмежень у врахуванні витрат на придбання корпоративних прав при визначенні результатів операцій з придбання та продажу цінних паперів та деривативів незалежно від того підпадають ці операції під визначення інвестицій, чи ні.

Враховуючи наведене, ТзОВ «Укргазресурс»вважає доведеним невідповідність висновків податкового органу фактичним обставинам по описаних епізодах та безпідставність прийняття на їх основі оскаржуваного податкового повідомлення-рішення


Відповідачем позов заперечено з підстав викладених в поясненні на позовну заяву.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши представників сторін та оцінивши зібрані по справ докази, господарський суд відзначає наступне:


І. Згідно даних податкового обліку ТзОВ "Укргазресурс" в 3 кварталі 2004 року включено до валового доходу вартість реалізованих комісіонерами нафтопродуктів на суму 310465,8 тис.грн., реалізація нафтопродуктів комісіонерами відображена комітентом - ТзОВ "Укргазресурс" по бухгалтерському обліку. Згідно звітів комісіонерів про реалізовані ними нафтопродукти в 3 кварталі 2004 року комісіонерами реалізовано нафтопродуктів на суму 310533,3 тис.грн.

Таким чином, перевіркою встановлено не включення ТзОВ "Укргазресурс" в 3 кварталі 2004 року не включено до складу валового доходу вартість реалізованих нафтопродуктів в сумі 56,2 тис.грн.

Позивач стверджує, що акти передачі нафтопродуктів на комісію та звіти комісіонерів про реалізацію нафтопродуктів у II кварталі не були взяті до уваги ревізорами, посилаючись на те, що вказаний період був охоплений попередньою перевіркою.

Як вказано в акті перевірки Під час перевірки не представлено Звіти про реалізацію нафтопродуктів та акти прийому - передачі наданих комісійних послуг Комісіонером за період квітень-червень 2004 року, так як даний період перевірено попередньою документальною перевіркою, суму скоригованого валового доходу задекларованого ТзОВ "Укргазресурс " в Декларації за І півріччя 2004 року в сумі 433277,4 тис.грн. перевіркою підтверджено, акт попередньої документальної перевірки від 20.12.2004 року №305/23-2/31215293 погоджений та підписаний посадовими особами ТОВ "Укргазресурс". Крім того, Відповідачем долучено до матеріалів справи Заперечення ТОВ „Укргазресурс” до акту перевірки від 15.12.2005р. №373/23-0/31215293  в якому щодо даного питання вказується на те, що ревізори не вимагали представлення актів передач нафтопродуктів на комісію та звітів Комісіонерів про реалізацію нафтопродуктів у І-му кварталі 2004р. Однак і при запереченні висновків акту перевірки ТОВ „Укргазресурс”, до моменту прийняття оскаржуваного податкового повідомлення рішення, не долучались представлені суду звіти комісіонерів та акти прийому передачі послуг комісіонера - ДП "Рівненафтопродукт" ВАТ "Концерн "Галнафтогаз".

Таким чином, Позивачем при перевірці не представлено вказані акти прийому передачі послуг та звіти Комісіонера згідно договору комісії № 5/132002/117 від 22.07.2002р.

Акти прийому передачі та звіти комісіонера за квітень-червень 2004р. долучено Позивачем до матеріалів справи.

·          Згідно звіту комісіонера від 30.04.2004р. протягом звітного періоду з 01.04.04 по 30.04.04 ДП „Рівне нафтопродукт ВАТ „Концерн „Галнафтогаз”  реалізовано Покупцям нафтопродукти

на загальну суму                     2143577,35 грн.

сума знижки -                        12715,89 грн

сума зі знижкою -           2130861,46 грн.

Згідно Акту прийому-передачі послуг від 30.04.04р. №4 по договору комісії комісіонером реалізовано нафтопродукти

на загальну суму                                                             2130861,46 грн.

на рахунок комітента перераховано  -                     2217878,88 грн


·          Згідно звіту комісіонера від 31.05.2004р. протягом звітного періоду з 01.05.04 по 31.05.04 ДП „Рівне нафтопродукт ВАТ „Концерн „Галнафтогаз”  реалізовано Покупцям нафтопродукти

на загальну суму                     2517405,69 грн.

сума знижки -                        28711,38 грн

сума зі знижкою -           2488694,31 грн.

Згідно Акту прийому-передачі послуг від 31.05.04р. №5 по договору комісії комісіонером реалізовано нафтопродукти

на загальну суму                                                             2488694,31 грн.

на рахунок комітента перераховано  -                     2712247,44 грн


·          Згідно звіту комісіонера від 30.06.2004р. протягом звітного періоду з 01.06.04 по 30.06.04 ДП „Рівне нафтопродукт ВАТ „Концерн „Галнафтогаз”  реалізовано Покупцям нафтопродукти

на загальну суму                     2550313,58 грн.

сума знижки -                        26016,76 грн

сума зі знижкою -           2524296,82 грн.

Згідно Акту прийому-передачі послуг від 30.06.04р. №6 по договору комісії комісіонером реалізовано нафтопродукти

на загальну суму -                                                  2524296,82 грн.

на рахунок комітента перераховано  -                     2765086,56 грн

Отже, оскільки первинними документами, про факт надання послуг з реалізації нафтопродуктів є представлені акти прийому передачі за період квітень-червень 2004р. Позивачем не доведено включення до валових доходів суми без врахування знижки, оскільки у даних актах підтверджено суми з вирахуванням знижки, що підтверджується звітами комісіонера.

Крім того, згідно п.п. 11.3.1 п.3.1 ст.3 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 року № 334/94-ВР (із змінами та доповненнями) датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Відповідно, оскільки Комісіонером підтверджено надання послуг з реалізації нафтопродуктів із врахуванням знижок, суд не вважає доведеним факт надмірного включення сум до валового доходу в І-му кварталі 2004р.


ІІ. Перевіркою встановлено, що при наданні транспортних послуг ВАТ „Вінницьке автотранспортне підприємство №10554” розрахунки проводились згідно складених та підписаних актів завершення робіт  за проведені роботи по транспортуванню вантажів. Акти не містять інформації про маршрут перевезення вантажу, назву вантажу, номери та марки машин, які перевозили товар, номери шляхових листів.

В Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженого Наказом ДПА України від 29.03.03 № 143, зазначено, що дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХГУ (із змінами та доповненнями) встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Такі первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Мінтрансу України від 14.10.97 №363, зареєстрованого в Мін'юсті України 20.02.98 за №128/2568 (із змінами та доповненнями), оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля.

Згідно із пунктом 11.1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні від 20.02.98 за №128/2568 (із змінами та доповненнями), основним документами на перевезення вантажів є товарно-транспортні накладні та дорожні листи вантажного автомобіля.

Відповідно до ст.2 Закону України „Про транспорт” №232/94-ВР від 10.11.1994р. - відносини, пов'язані з діяльністю транспорту, регулюються цим Законом, кодексами (статутами) окремих видів транспорту, іншими актами законодавства України.

Згідно ст.47 Статуту автомобільного транспорту УРСР затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969р. №401 Вантажовідправник повинен подати автотранспортному підприємству або організації на вантажі товарного характеру, що пред'являються до перевезення, товарно-транспортні накладні, а на вантажі нетоварного характеру, по яких не ведеться складський облік товарно-матеріальних цінностей, але організовано облік шляхом заміру, зважування, геодезичного заміру, - акти заміру (зважування).

Товарно-транспортні накладні, дорожні листи і акти заміру (зважування) є основними транспортними документами, які визначають взаємовідносини між вантажовідправниками, вантажоодержувачами та автотранспортними підприємствами і організаціями.

Товарно-транспортна накладна є єдиним документом для списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника, оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також для складського, оперативного та бухгалтерського обліку. Облік транспортної роботи і розрахунки за перевезення провадяться виключно на підставі шляхових листів та прикладених до них товарно-транспортних накладних або актів заміру (зважування).

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 Положення про документальне забезпечення   записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. N88  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за N 168/704, забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам.

Таким чином, для надання первинним документам юридичної сили і доказовості, вони повинні бути складені відповідно до вимог чинного законодавства.

Понесені витрати на послуги повинні оформлятися відповідними документами, які б підтверджували фактичне виконання тої чи іншої послуги.

Отже, понесені витрати на придбання вищезазначених послуг, згідно представлених до перевірки документів, не оформлені відповідними документами, які б підтверджували фактичне виконання цих послуг. У зв'язку з цим, відсутнє підтвердження фактичного надання послуг та їх зв'язок з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції, не доведено їх використання підприємством у власній господарській діяльності та відсутня підстава для включення до складу валових витрат вартості даних послуг без підтвердження відповідно складеними згідно з чинним законодавством первинними документами.


ІІІ. За перевірений період Позивачем було включено у валові витрати юридичні послуги (нотаріальні посвідчення договору застави, посвідчення договору купівлі-продажу АЗС, посвідчення підписів фізичних осіб, посвідчення додаткових угод) надані приватними нотаріусами на підставі рахунків, в яких не міститься інформація про фактично понесені витрати на здійснення цих юридичних послуг.

Відповідач заперечує позов тим, що у вказаних рахунках не вказано, які саме послуги були надані виконавцями, статті витрат, зміст господарської операції, чим порушено зміст та суть "Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  "Витрати" затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.1999 року, зареєстрованого в Міністерстві Юстицій України 19.01.2000 року. Понесені витрати на придбання цих послуг не оформлені актами прийому-передачі наданих послуг, які б підтверджували фактичне виконання послуг. Крім того, до перевірки не представлено первинні документи, які б засвідчували про фактичне виконання послуг в діяльності підприємства.

За перевірений період приватними нотаріусами надано юридичних послуг згідно рахунків на загальну суму 74,4 тис.грн. (Футорянська О.А., Красовська Т.В., Марко Л.В., Спарняк Л.В., Жуковська І.В., Єрмакова Н.Я., Костецький Ю.Г.

Однак у відповідності до Закону України „Про нотаріат" нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок від імені держави посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, - законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Таким чином, оскільки нотаріус не є суб'єктом господарювання і порядок вчинення нотаріальних дій має спеціальний статус, який не передбачає наявності актів виконаних робіт суд дійшов до висновку про задоволення позовних вимог в цій частині.


ІV. Згідно даних податкового обліку ТзОВ "Укргазресурс" в 4 кварталі 2004 року у складі витрат від операцій з акціями відображено витрати в сумі 1056,2 тис.грн. Дані витрати Позивач підтверджує договорами купівлі-продажу часток у статутному фонді ТОВ „Укргазресурс”.

Як стверджується в акті, при перевірці головним бухгалтером було дано усне пояснення, що сума 1056,2 тис. грн. це витрати по придбанню акцій понесені в 2 кварталі 2004 року. І відповідно оскільки даний період перевірено попередньою документальною перевіркою, розбіжностей між: даними декларації (додаток КЗ до рядка 01.4 декларації «Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними перевірки від 20.12.2004року №305/23-2/31215293 погоджений та підписаний посадовими особами ТзОВ "Укргазресурс ".

Позивач стверджує, що 16.09.2002р. підприємством було придбано частки в статутному фонді ТзОВ «4П»у фізичних осіб згідно укладених договорів на загальну суму 1 056 272,40 грн. На момент придбання корпоративних прав у відповідності до вимог п.п.7.6.2. ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" під терміном "торгівля цінними паперами і деривативами" слід розуміти:

....  будь-які операції з купівлі та продажу цінних паперів особами, які не мають статусу торговців цінними паперами.

Таким чином для осіб, які не мають статусу торговців цінними паперами, витрати, понесені (нараховані) платником податку у зв'язку із придбанням цінних паперів і деривативів, могли бути враховані в податковому обліку тільки в момент продажу цих цінних паперів.

Суд не погоджується з твердженням Позивача, оскільки згідно п.п.7.6.1 п.7.6 ст.7 Закону України (станом на вересень 2002р.) з метою оподаткування платник податку веде окремий облік фінансових результатів операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами.  У разі коли протягом звітного періоду витрати, понесені (нараховані) платником податку у зв'язку із придбанням цінних паперів і деривативів, перевищують доходи, отримані від продажу (відчуження) цінних паперів і деривативів протягом такого звітного періоду, балансові збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх періодів від таких операцій протягом строків, визначених статтею 6 цього Закону. Відповідно законодавцем встановлено однакові правила ведення обліку операцій з цінними паперами, без розмежування на торговців і не торговців цінними паперами.

Крім того, встановлено, що дані витрати обліковано на рахунку 352.6 „Цінні папери з нефіксованим прибутком придбані з метою продажу протягом терміну, що не перевищує 12 місяців”. Відповідно заслуговує на увагу твердження Відповідача, що дані акції придбавались не для продажу протягом 12-ти місяців. І згідно долучених до матеріалів справи Балансів ТОВ „Укргазресурс” станом на червень 2004р. та вересень 2004р. –дана купівля акцій ТОВ „4П” обліковувалась платником як „довгострокові фінансові інвестиції”

Отже, ТзОВ "Укргазресурс" в 4 кварталі 2004 року в порушення пп.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 року № 334/94-ВР (із змінами та доповненнями) безпідставно відображено витрати в сумі 1056,2 тис.грн.


V. Придбання часток у статутних фондах інших товариств, за висновками податкового органу, не є операцією з торгівлі цінними паперами. На думку податкового органу, ТзОВ «Укргазресурс», в даному випадку, виступає інвестором.

Частки у статутних фондах інших товариств, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, підпадають під визначення корпоративних прав, дане у п.1.8. згаданого вище Закону.

Позивач з посиланням на п.п.7.6.1 пп.7.6.5. п.7.6. ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" норми пункту 7.6. поширюються також на визначення балансових збитків або прибутків, отриманих платником податку від операцій з корпоративними правами, що виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Однак станом на 30.06.2005р. частки в статутних фондах підприємств в сумі 2800,0 тис.грн., а саме, ТОВ „Компаньйон-плюс” –800,0 тис.грн. та ТОВ „Чемпіон” –2000,0 тис.грн. рахуються на балансі ТОВ „Укргазресурс” на рахунку 141.1 „Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” і відповідно не були перепродані третім особам, тобто дані операції з придбання часток в статутних фондах підприємств не відноситься до операцій з торгівлі цінними паперами, а є здійсненням інвестиційної діяльності.

Згідно п.2 ст.5 Закону України від 18.09.1991р. №1560-ХІІ „Про інвестиційну діяльність” (із змінами та доповненнями) „Інвестори –суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування.”

Таким чином, Позивач своїм бухгалтерським обліком підтверджує висновки акту перевірки, відповідно суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог в цій частині.


На підставі викладеного та керуючись ст.ст.122-124, 127, 130, 135, 143, 151-154, 160, 161, 163, 167 КАС України, суд, -

                                                         постановив:


1.          Адміністративний позов задоволити частково.

2.          Скасувати податкове повідомлення рішення від 29.12.2005р. №0003572300/023-0/22834 в частині визначення податкового зобов’язання в сумі 27 900 грн. (в т.ч. основний платіж –18 600 грн., штрафні (фінансові) санкції –9 300 грн.) щодо донарахування податку на прибуток за неправомірність включення до валових витрат вартості нотаріальних послуг.

3.          В задоволенні решти позовних вимог –відмовити.    
Суддя                                                                                                       Станько Л.Л.                     


Джерело: ЄДРСР 334613
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку