open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
1/1049-15/326

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


РІШЕННЯ

          

28.11.06                                                                                           Справа№ 1/1049-15/326


за позовною заявою Личаківської районної адміністрації, м.Львів

до відповідача ТзОВ "К.К.К.", м.Львів

про спонукання до вчинення дій.

 

                                                                                                 Суддя  Т.Костів


Представники

Від позивача: Сачала І.Л. - головний спеціаліст.

Від відповідача: Бальмич В.О. - предст.


Суть спору. Позовну заяву подано Личаківською районною адміністрацією, м. Львів, до товариства з обмеженою відповідальністю "К.К.К.", м.Львів про спонукання до вчинення дій —зобов'язання привести приміщення кафе "У Кіма" до попереднього стану до перепланування.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 03.10.2006 р. порушено провадження у справі та призначено розгляд на 31.10.2006 р. Розгляд справи неодноразово відкладався з мотивів, зазначених в ухвалах суду від 31.10.2006 р., 16.11.2006 р.

Представникам роз'яснено їх права, згідно зі ст. 22 ГПК України. У відповідності до ст. 75 ГПК України справа слухається за наявними у ній матеріалами.

В судових засіданнях представник позивача позовні вимоги підтримав з мотивів, зазначених в позовній заяві. Ствердив, що на виконання рішення Личаківського районного суду м.Львова від 30.06.2004 р., роз'ясненого ухвалою від 13.05.2005 р., позивач прийняв розпорядження №517 від 31.03.2006 р., яким зобов'язано відповідача до 01.05.2006 р. розробити, погодити та подати на затвердження міжвідомчій комісії проектні пропозиції, згідно із якими спірне приміщення пл. 6 кв.м. підвалу повинно бути виділено та ізольовано в приміщення під інд. III. Однак, відповідач рішення не виконав. Просить позов задовольнити.

Представник відповідача позов заперечив з мотивів, зазначених у відзиві на позовну заяву. Ствердив, зокрема, що спір підлягає розгляду за правилами КАС України, виконати розпорядження №517 відповідач не зміг, оскільки санепідемстанція Личаківського району повідомила, що виділення приміщення площею 6 кв.м. призведе до порушення технологічного процесу приготування справ та порушення вимог Сан-Пін №42-123-5777-91 "Для підприємств громадського харчування". Зазначив також, що виконання рішення Личаківського районного суду м. Львова від 30.06.2004 р. здійснюють органи державної виконавчої служби. Просить у позові відмовити.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників, суд встановив наступне.

Розпорядженням Личаківської районної адміністрації №542 від 22.05.2000 р. "Про перепланування нежитлових приміщень квартири №1 будинку №14 на вул. Туган-Барановського для розширення існуючого кафе" відповідачу дозволено переобладнати орендовані нежитлові приміщення будинку №14 на вул. Туган-Барановського для розширення площі снуючого кафе, зокрема, за рахунок приміщення 5 площею 6,00 кв.м.. Як вбачається з матеріалів справи, приміщення площею 6 кв.м. розташовано у підвалі будинку та належить Доброміль Наталії Ільківні. Матеріалами справи також підтверджується, що розпорядження №542 від 22.05.2000 р. в частині перепланування шляхом приєднання до існуючого кафе "У Кіма" зазначеного приміщення, було виконано. Сторони ці обставини не заперечили.

Рішенням Личаківського районного суду м. Львова від 30.06.2004 р. по справі №2-299/2004 р. частково задоволено позовні вимоги Доброміль Наталії Ільківни та визнано частково недійсним розпорядження Личаківської районної адміністрації від 22.05.2000 р. №542, яким дозволено ТзОВ "К.К.К." переобладнати орендовані нежитлові приміщення будинку №14 на вул. Туган-Барановського в м. Львові для розширення існуючого кафе, в частині приєднання до кафе приміщення комори площею 6,0 кв.м., яке є власністю Доброміль Н.І. ТзОВ "К.К.К." зобов'язано звільнити спірне приміщення, повернути його до попереднього стану, відновивши два віконні пройоми, які закладені самовільно, і повернути приміщення позивачці та не чинити їй перешкод у користуванні коморою. Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 13.05.2005 р. зазначене рішення суду було роз'яснено. Як зазначено в ухвалі, усунення перешкод у користуванні позивачці цим приміщенням та повернення його зводиться до того, що районна адміністрація повинна відмінити розпорядження №542 від 22.05.2000 р., яким спірне приміщення приєднане до приміщень ТзОВ "К.К.К.", запропонувати ТзОВ "К.К.К." розробити та подати на затвердження нові проектні пропозиції, згідно яких спірне приміщення площею 6,0 кв.м. повинно бути виділено на місці в приміщенні підвалу під літ. III, ізольовано, а після погодження проектних пропозицій відбудовано відповідачем і передано позивачці. Доказів скасування чи не набрання чинності зазначеними судовими актами суду не надано, сторони на ці обставини не посилались.

На виконання зазначеного рішення, Личаківська районна адміністрація прийняла розпорядження №517 від 31.03.2006 р. "Про відміну розпорядження Личаківської райадміністрації №542 від 22.05.2000 р. "Про перепланування нежитлових приміщень квартири №1 будинку №14 на вул. Туган-Барановського для розширення існуючого кафе". Окрім відміни розпорядження №542 від 22.05.2000 р., зазначеним розпорядженням зобов'язано відповідача в термін до 01.05.2006 р. розробити, погодити в санітарко-

епідеміологічній станції та пожежній частині Личаківського району і подати на розгляд міжвідомчій комісії Личаківського району проектні пропозиції, згідно з якими спірне приміщення площею 6,0 кв.м. повинно бути виділено та ізольовано в приміщення підвалу під інд. III (п. 2). Однак, доказів вчасного вжиття відповідачем заходів до виконання зазначеного розпорядження, суду не надано. З матеріалів справи вбачається, що відповідь тільки Санітарно-епідеміологічної станції Личаківського району датована лише 11.05.2006 р.

Розпорядження №517 від 31.03.2006 р. не оспорювалось, доказів зворотнього суду не надано, сторони на цю обставину не посилались.

Посилання відповідача на те, що виконання рішення Личаківського районного суду м. Львова здійснюється органами державної виконавчої служби не стосується суті справи, оскільки предметом даного спору є не виконання рішення судових органів, а спонукання до виконання зобов'язання, яке виникло на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Відповідач стверджує про неможливість забезпечення дотримання технологічного процесу приготування їжі та вимог санітарно-епідеміологічних норм у випадку виділення 6 кв.м. площі спірних приміщень, розташованих у підвалі будинку по вул. Туган-Барановського, 14 у м. Львові. Посилається при цьому на лист Санітарно-епідеміологічної станції Личаківського району м. Львова від 11.05.2006 р. №1541/02 та відповідні звернення відповідача на адресу Личаківської районної адміністрації, зокрема, з клопотанням дозволити добудувати окреме ізольоване приміщення у дворі будинку. Однак, питання надання згоди на добудову нового приміщення не є предметом даного спору. Позивач вправі прийняти рішення із цього запропонованого питання згідно із чинним законодавством. Водночас, зі змісту рішення Личаківського районного суду м. Львова від 30.06.2004 р. по справі №2-299/2004, ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 13.05.2005 р., розпорядження №517 від 31.03.2006 р. не вбачається такої умови усунення перешкоди та повернення підвального приміщення, як збереження профілю діяльності підприємства за вказаною адресою. Навіть у випадку неможливості дотримання встановлених вимог санітарно-епідеміологічних норм, технологічного процесу чи профілю діяльності підприємства внаслідок від'єднання підвального приміщення площею 6,0 кв.м., відповідач не звільняється від обов'язку виконати рішення органу місцевого самоврядування у встановлений ним строк.

Згідно із ч. ч. З, 4 ст. 11 ЦК України, зобов'язання, цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства, актів органів місцевого самоврядування. Згідно зі ст. 24 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, законами України. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Згідно із ч. ч. 1, 3 ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

Згідно зі ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Однак, відповідач не довів у встановленому порядку належними доказами ті обставини, які згідно із законом були б підставою для відмови у задоволенні позовних вимог.

Не заслуговує на увагу також твердження на необхідність розгляду даного спору за правилами КАС України, враховуючи зміст заявлених позовних вимог та вказівки інформаційного листа Верховного Суду України №3.2.-2005 від 26.12.2005 р. Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню. Судові витрати покладаються на відповідача. Керуючись ст. ст. 33, 34, 43, 49, 75, 82, 84 ГПК України, суд,-


ВИРІШИВ:

1.          Позов задоволити повністю.

2.          Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "К.К.К."  (м.Львів, вул.Туган-Барановського, 14/1, ЄДРПОУ 22336752) привести приміщення №1 в будинку №14 по вул.Туган-Барановського, 14 у м. Львові у попередній стан (до перепланування,  проведеного на підставі розпорядження №542 від 22.05.2000р. Личаківської районної адміністрації).

3.          Стягнути з Товариство з обмеженою відповідальністю "К.К.К." (м.Львів, вул.Туган-Барановського, 14/1, ЄДРПОУ 22336752) на користь Личаківської районної адміністрації (м.Львів, вул.К.Левицького,67, код ЄДРПОУ 22090100) 85,00 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4.          Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.


Суддя                                                                                                       Костів Т.С.

Джерело: ЄДРСР 334566
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку