open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
4/1883-21/268

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


РІШЕННЯ

          

05.12.06                                                                                           Справа№ 4/1883-21/268

За первісним позовом:   ТзОВ «Композит-СТК», м.Дніпропетровськ

до відповідача:                Львівський науково-дослідний проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект», м.Львів

про стягення 34 940,31 грн. заборгованості


За зустрічним позовом: Львівського науково-дослідний проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект», м.Львів,

до відповідача:                ТзОВ «Композит-СТК», м.Дніпропетровськ

про стягнення 38196 грн. та зобов”язання прийняти виконані роботи


                                                                                        суддя Масловська Л.З.

                                                    

        Представники сторін:

від позивача      – Клименко О.І.- представник.

від відповідача  –Мелян Н.Ю- представник, Івасів І.С.-керівник

                                                        

Представникам сторін роз”яснено їх права та обов”язки згідно зі ст.ст.20,22 ГПК України.                                                      

Суть спору: Позов заявлено Товариством з  обмеженою відповідальністю “Композит-СТК”, м.Дніпропетровськ до Львівського науково-дослідного проектного інституту “ЛьвівбудмНДІпроект”, м.Львів про стягення 34 940,31 грн. за договором на створення науково-технічної продукції.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 07.09.2006 року порушено провадження у справі та призначено розгляд справи на 19.10.2006 року. Розгляд справи відкладався ухвалами суду та в судових засіданнях оголошувалися перерви.

У відповідності до ст.75 ГПК України справа слухається за наявними у ній матеріалами.

Представник позивача позов підтримав з мотивів, зазначених у позовній заяві. Ствердив, зокрема, що відповідачу на виконання умов договору було перераховано аванс на створення науково-технічної продукції. Однак, відповідач не виконав своїх зобов”язань, щодо терміну здачі здійсненої ним роботи. Просить позов задоволити та стягнути з відповідача аванс, а також штрафні санкції (пеню, 3% річних та інфляційні витрати).

Представник відповідача позов заперечив з мотивів, зазначених у відзиві від 01.12.06р.на позовну заяву. Ствердив, зокрема, що умови договору виконав належно та повністю і в передбачені строки. Просить у позові відмовити.

19.10. 2006 року відповідач по первісному позову подав зустрічну позовну заяву до ТзОВ «Композит-СТК» про стягнення вартості виконаних робіт в сумі 38 196 гривень та зобов»язанні прийняти виконані роботи.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 19.10.2006 року зустрічний позов прийнятий до спільного розгляду з первісним.

Представник позивача по зустрічному позову позов підтримав з мотивів, зазначених у зустрічній позовній заяві. Ствердив, зокрема, що умови договору ним були виконані і в обумовлений договором термін. Однак відповідач не виконав умови договору, що виявилося в односторонній відмові від прийняття створеної науково-технічної продукції. Просить зустрічний позов задоволити. 01.12.2006 року Львівський науково-дослідний проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»подав зміни позовних вимог по зустрічній позовній заяві, в котрих просить стягнути з відповідача ТзОВ «Композит-СТК»вартість виконаних робіт в сумі 38196грн.

Представник відповідача по зустрічному позові позов заперечив з тих мотивів, зазначених у відзиві №28/10 від 11.10.2006 року. Зокрема, що договором передбачено порядок передачі продукції, а саме через поштове її відправлення позивачу.

Розглянувши подані докази в їх сукупності. Заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив.

Позивач по первісному позову є юридичною особою, що підтверджується довідкою №2604 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Позивач по зустрічному позову є юридичною особою, що підтверджується  довідкою №3303 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

29 квітня 2005 року між позивачем за первісним позовом ТзОВ «Композит-СТК (Замовник) та позивачем за зустрічним позовом Львівським державним науково-проектним інститутом “ЛьвівбудмНДІпроект” (Виконавець)  укладено договір №05/82 на створення (передачу) науково-технічної продукції.

Відповідно до п.1.1. договору сторони визначили, що замовник доручає(приймає), а виконавець приймає на себе (передає) Розробити технологічний регламент для проекту Вольнянського заводу керамічної цегли річною продуктивністю 30 млн.шт.ум.цегли.

 Відповідно до вимог ст.638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

 Таким чином договір між сторонами укладений в письмовій формі та по своїй правовій природі містbть ознаки договорів підряду,  та по якому сторонами досягнуто згоди з усіх істотних умов відповідно до вимог ст.638 ЦК України.

 Згідно п.2.1. за виконану науково-технічну продукцію відповідно до цього договору позивач-замовник перераховує відповідачу -виконавцю –56095 грн., крім того ПДВ 11219 грн.  Всього до оплати –67314 гривень з виплатою в 5-ти денний термін після затвердження завдання та календарного графіка робіт, які є невід»ємною частиною договору, авансу в розмірі 50% від вартості виконуваних робіт. Роботи по договору розпочинаються після одержання авансу.  

  Відповідно до умов п.5.4. договору відповідач приступає до виконання робіт за договором з моменту отримання авансу. При неотриманні авансу у 5-ти денний термін відповідно відсуваються терміни виконання робіт по договору.

 Розділом 3-м сторони визначили порядок здачі і приймання робіт, а саме п.3.1 по завершені робіт виконавець представляє замовнику акт приймання науково-технічної продукції. Пунктом 3.2. замовник протягом 15 днів з дня відправки виконавцем технічної документації зобов»язаний підписати акт пердачі науково-технічної продукції і відправити його виконавцю або дати мотивовану відмову від приймання робіт.

 Пунктом 4.2 сторони визначили, що при припиненні робіт з вини замовника останній зобов”язаний у 10-ти денний термін з дня припинення дії договору оплатити вартість виконаних робіт.

 Як вбачається з платіжного доручення №77 від 24.05.05р. ТзОВ «Композит-СТК»виплатило аванс в сумі 29118 гривень на розрахунковий рахунок  Львівського науково-дослідного проектного інституту «ЛьвівбудмНДІпроект».

Львівський науково-дослідний проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»розпочав роботи по договору після одержання авансу, що підтверджується відрядженнями  №№ 1,1,2 від від 01.11.05р., 22.03.05р., 22.06.05р. працівника інституту Шкарлінського О.Ф. та доводами викладеними в первісній позовній заяві і поясненнями представника позивача по первісному позову.

Як вбачається з листів №178 від 15.09.05р., №186 від 30.09.05р., №208 від 13.12.06р., №210 від 19.12.06р., №7 від 17.01.06 р. направлених Львівським науково-дослідним проектним інститутом «ЛьвівбудмНДІпроект»на адресу ТзОВ «Композит-СТК»позивач за зустрічним позовом визначив місце передачі науково-технічної продукції –місто Львів.

Таким чином, суд дійшов висновку про фактичне виконання Львівським науково-дослідним проектним інститутом «ЛьвівбудмНДІпроект» договору №05/82 на створення (передачу) науково-технічної продукції від 29.04.2005 року.

Твердження позивача за первісним позовом про те, що  п.3.2. договору передбачено обов»язок відповідача відправити технічну документацію поштою, не впливає на висновки суду, оскільки згідно із п.1, п.2 ст.193 ГК України належне виконання конкретних зобов»язань залежить від особливостей їх окремих видів і кожна сторона повинна враховувати інтереси другої сторони та забезпечувати загальногосподарський інтерес.

Створення науково-технічної продукції передбачає проведення наукових досліджень, розробку відповідної конструкторської документації, розробку нової технології, що вимагає застосування спеціального устаткування та проведення лабораторних досліджень.

Згідно п.1 ст.197 ГК України місце виконання господарського зобов»язання визначається законом, господарським договором або змістом зобов»язання. Оскільки договором №05/82 не передбачено місце передачі науково-технічної продукції (п.3.1 договору), тому в імперативному порядку п.2 ч.3 ст.197 ГК України встановлює для інших зобов»язань місце виконання, коли вони не визначені п.1 ст.197, місцезнаходження постійно діючого органу управління зобов»язаної сторони.  

        Таким чином, суд дійшов висновку, що Львівським науково-дослідним проектним інститутом «ЛьвівбудмНДІпроект»правомірно визначено місце виконання зобов’язання, а саме місто Львів.

        Посилання позивача за первісним позовом на невиконання позивачем за зустрічним позовом умов договору та невиконання зобов’язання у передбачені договором терміни судом до уваги не приймаються. Згідно зі ст.36 ГПК України, письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Позивачем по первісному позову доказів невиконання зобов»язання Львівським науково-дослідним проектним інститутом «ЛьвівбудмНДІпроект»умов договору суду не надано. Крім того, матеріалами справи підтверджується факт надсилання ТзОВ «Композит-СТК»технічної документації та акту приймання виконаних робіт, що доводиться листами направленими на адресу позивача за первісним позовом, позовною заявою, в якій підтверджено факт отримання листів позивача за зустрічним позовом.

Згідно зі ст.526, 629 ЦК України договір є обов»язковим для виконання. Не допускається одностороння зміна умов договору. Зобов»язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу. Інших актів цивільного законодавства. А за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Згідно зі ст.610, 611, 623 ЦК України  у разі припинення зобов»язання внаслідок односторонньої відмови від зобов»язання, боржник має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Крім того, п.4.2. договору № 05/82 від 29.04.05р. передбачений обов»язок замовника при припиненні робіт з його вини,  оплатити вартість виконаних робіт.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку відмовити в задоволенні первісного позову, зустрічний позов підлягає до задоволення повністю, з врахуванням уточнення.

Судові витрати покласти на сторони пропорційно до задоволених вимог у відповідності до вимог ст.49 ГПК України.

Керуючись ст.193 ГК України, ст.526,610,611,623, 629 ЦК України, ст. 12, 33-35, 45, 49, 82, 84, 85 ГПК України, суд -


                                               ВИРІШИВ:


1.          В задоволенні первісного позову відмовити  повністю.

2.          Зустрічний позов задоволити повністю.

3.          Стягнути з ТзОВ «Композит-СТК», м.Дніпропетровськ, вул.Артема, 4/11 (р/р 2600930267601 в АБ “Кредщит-Дніпро”, МФО 305749, ЗКПО 33183913) на користь Львівського державного науково-дослідного інституту “ЛьвівбудмНДІпроект”, м.Львів, вул.Тернопільська, 10 (р/р 260020125818 в ЛФ ВАТ “Кредобанк”, МФО 325365, ЗКПО 05516406) -38196 грн. вартості виконаних робіт, 381,96грн. держмита та 118грн. витрат на інформаційно- технічне забезпечення судового процесу.

4.          Наказ видати у відповідності до ст.116 ГПК України.


Суддя                                                                                                       Масловська Л.З.

Джерело: ЄДРСР 334535
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте будь-ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку