open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
4/1299-21/176

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


РІШЕННЯ

          

08.12.06                                                                                           Справа№ 4/1299-21/176

Господарський суд Львівської області у складі: судді Масловська Л.З.

при секретарі Зубачик Н.

За позовом: ВАТ “Західенерго” в особі відокремленого підрозділу (структурної одиниці) ВАТ “Західенерго” “Львівенергоспецремонт”, м.Львів,

до відповідача: ВАТ "Львівобленерго", м.Львів,

про стягнення 108128,69 грн.


Представники сторін:

від позивача     - Червоний РЛ. - юрисконсульт

від відповідача -  Горбунов С.О.- представник


Суть спору:

Позовну заяву подано відкритим акціонерним товариством "Західенерго" в особі відокремленого підрозділу (структурної одиниці) ВАТ "Західенерго" "Львівенергоспецремонт", м. Львів, до відкритого акціонерного товариства "Львівобленерго", м. Львів, про стягнення 108128.69 грн.. з яких 103863,23 грн. основного боргу, 700,07 грн. інфляційних втрат та 3565,39 грн. пені.

Провадження по справі було порушено 23.06.2006 р. та призначено розгляд справи на 15.08.2006 р.. Розгляд справи неодноразово відкладався з мотивів, зазначених в ухвалах суду від 15.08.2006 р., 12.09.2006 р., 28.09.2006 р.. В судовому засіданні 26.10.2006 р. оголошено перерву до 03.11.2006 р.. 03.11.2006 р. розгляд справи було відкладено на 21.11.2006 р.. В судовому засіданні 21.11.2006 р. оголошено перерву до 27.11.2006 р.. 27.11.2006 р. розгляд справи відкладався на 05.12.2006 р. У судовому засіданні 05.12.2006 р. оголошено перерву до 08.12.2006 р., про що представники сторін ознайомлені під розписку.

Представникам сторін роз'яснено їх права згідно зі ст. 22 ГПК України. У відповідності до ст. 75 ГПК України справа слухається за наявними у ній доказами.

У судовому засіданні представник позивача позов підтримав з мотивів, зазначених у позовній заяві, заявах про внесення змін ті доповнень до позовної заяви. Пояснив, зокрема, що 05.02.2003 р. між сторонами укладено договір №12/03-156 про надання ліжко-місць у гуртожитку. Позивач умови договору виконував, ліжко-місць працівника відповідача надавав, виставляв рахунки на оплату, однак, відповідач, визнаючи суму заборгованості, борг не погасив. Враховуючи заяву про внесення змін та доповнень до позовної заяви № 1028 від 30.112006 р. просить стягнути з відповідача заборгованість, що утворилась за період з 01.12.2005 р. по 01.11.2006 р. в сумі 177918,31 грн., а також 8201,69 грн. інфляційних втрат, 11255,60 грн. пені, усього 197375.60 грн.. Твердження відповідача про невідповідність умов договору законодавству, що регулює орендні відносини заперечив, посилаючись на те, що гуртожиток по вул. В. Великого, 38 у м. Львові не є у власності позивача, а лише перебуває у нього на балансі, і, відповідно, не міг виступати об'єктом оренди. Просить позов задовольнити повністю.

Представник відповідача позов заперечив за безпідставністю з мотивів, зазначених у відзиві та доповненні до відзиву. Ствердив, зокрема, що позивач не довів виконання ним договору в частині надання 80 ліжко-місць, у договорі відсутнє погодження розміру орендної плати. Ствердили, що договір не відповідає вимогам Закону України "Про оренду державного та комунального майна", не містить усіх істотних умов, а тому є неукладеним, а вимоги позивача - безпідставними. Просять у позові відмовити.

Розглянувши подані докази в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив.

Згідно із наказом державної акціонерної енергогенеруючої компанії "Західенерго" №57 від 15.05.2000 р. "Про організаційні роботи у зв'язку із перереєстрацією ДАЕК "Західенерго" у ВАТ "Західенерго", державна акціонерна енергогенеруюча компанія "Західенерго" була перейменована у ВАТ "Західенерго". ВАТ "Західенерго" є юридичною особою, що підтверджується довідкою №1865 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. З довідки №1891 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та п. 2.1. Положення про відокремлений структурний підрозділ ВАТ "Західенерго" "Львівенергоспецремонт", затвердженого рішенням загальних зборів від 23.03.2006 р., "Львівенергоспецремонт" є відокремленим структурним підрозділом ВАТ "Західенерго" без статусу юридичної особи.

Згідно із п. 1.1. статуту ВАТ "Львівобленерго", зареєстрованого у новій редакції 13.03.2001 р., відповідач є правонаступником ДАЕК "Львівобленерго".

05.02.2003 р. між позивачем (наймодавець) та відповідачем (наймач) підписано договір №12/03-156 про надання ліжко-місць в гуртожитку, згідно із п. 1.1. якого наймодавець передає, а наймач приймає в строкове платне користування 80 ліжко-місць в гуртожитку для проживання одиноких працівників останнього. Згідно із п. п. З.З., 3.5. договору, відповідач зобов'язався направляти для поселення в гуртожиток лише своїх працівників та забезпечити відселення працівників, які звільнились з підприємства. Згідно із п. п. 4.1., 4.2., 4.3. договору, оплата за користування ліжко-місцями проводиться наймачем на підставі рахунків, виставлених наймодавцем з розрахунку собівартості ліжко-місця. Відповідач зобов'язався проводити оплату не пізніше 10 числа згідно із пред'явленими для оплати рахунками. У видку порушення термінів розрахунків за договором, винна сторона сплачує на користь другої сторони пеню в розмірі 0,1 % від вчасно неоплаченої суми, але в будь-якому випадку не більше подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки розрахунку. Згідно із п. п. 5.1., 5.2., договір діє до З1.12.2003 р.. У випадку, якщо за 10 днів до моменту закінчення термін дії договору жодна із сторін письмові не повідомить другу сторону про намір його розірвати, договір рахується продовженим на наступний календарній рік на тих самих умовах.

Лист відповідача №12-1347 від 28.05.2004 р. поданий позивачу не у відповідності до п. 5.2. договору від 05.02.2003р. №12/03-156. Зі змісту листа вбачається намагання відповідача припинити дію договору у двохсторонньому порядку, за взаємною згодою обох сторін. Належних доказів припинення дії цього договору суду не надано. Зазначений договір в судовому порядку не розірвано. Як вбачається з ухвали господарського суду Львівської області від 01.03.2005 р. по справі №1/845-] 1317 між тими ж сторонами, провадження у справі про розірвання цього договору припинено.

Договір виконувався сторонами, що підтверджується листами відповідача про вселення до гуртожитку його працівників, виставленням рахунків, та проведенням розрахунків між сторонами, що випливає з актів звірки розрахунків, протоколів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог. Зазначені обставини свідчать про досягнення згоди сторін з істотних умов договору.

Посилання відповідача на неукладеність даного договору, відсутність у ньому істотних умов, передбачених Законом України "Про оренду державного та комунального майна", не підтверджується матеріалами справи та спростовується законодавством.

Згідно із ч. 1 ст. 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Однак, як випливає зі змісту п. 1.1., п. 2.1. договору про надання ліжко-місць в гуртожитку, ліжко-місця передавались для заселення третіми особами - працівниками відповідача та не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності. Крім того, працівники відповідача відповідно до п. 3.4. договору від 05.02.2003 р. повинні укладати окрему, додаткову угоду з адміністрацією гуртожитку. Зі змісту договору вбачається, що він не носить характеру договору найму (оренди). Посилання на те, що сторони договору віл 05.02.2003 р. визначені як наймач та наймодавець, не спростовує висновків суду, оскільки сторони вправі самостійно визначити назви сторін не залежно від змісту договору. Згідно із ч. 2 ст. 4 ЦК УРСР, цивільні права та обов'язки виникають з підстав передбачених законом, а також з угод, хоч і не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать. Належних доказів суперечності договору №12/03-156 від 05.02.2003 р. закону суду не надано.

Позивач просить стягнути суму заборгованості, яка складається з собівартості одного ліжко-місця за місяць (січень 2006 р. - 155,17 грн., лютий 2006 р. - 206,63 грн., березень 2006 р. - 206,88 грн., квітень 2006 р. -246,87 грн., травень 2006 р. - 217,47 грн., червень 2006 р. - 99,77 грн., липень 2006 р. - 90,24 грн., серпень 2006 р. -79,69 грн., вересень 2006 р. - 202,15 грн., жовтень 2006 р. - 129,32 грн., листопад 2006 р. - 145,70 грн., що підтверджується затвердженими собівартостями) з розрахунку з 76 до 89 ліжко-місць, зайнятих в місяць. Позивачем надано списки працівників ВАТ "Львівобленерго", які проживають в гуртожитку по вул. В. Великого, 38 (№987 від 21.11.2006 р., №988 від 21.11.2006 р.). Однак, як вбачається із вказаних списків, ряд зазначених у них осіб був поселений позивачем до дати підписання договору від 05.02.2003 р., на підставі інших договорів, термін дії яких не сплив і закінчується лише з ініціативи однієї із сторін, долучених до матеріалів справи. У той же час позивач просить стягнути суму заборгованості, що створилась саме на підставі договору від 05.02.2003 р., що підтверджується посиланнями у позовній заяві та заявах про внесення змін та доповнень до позовної заяви.

З матеріалів справи вбачається, що з метою поселенні своїх працівників, відповідач направляв позивачу відповідні листи. Однак, суду надано докази направлення таких ластів позивачу на підставі договору від 05.02.2003 р. за спірний період лише стосовно тринадцяти осіб, вказаних у списках. Належних доказів направлення відповідачем на поселення в гуртожиток решти осіб суду не надано не зважаючи на вимогу суду. Доказів проведення оплати за відповіли)' кількість ліжко-місць відповідачем не надано. Згідно із ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Враховуючи вищенаведене, позивачем доведено суму основного боргу з розрахунку собівартості на тринадцять ліжко-місць в розмірі 23138,57 грн.

Згідно із ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Згідно із ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно із ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням, зокрема, встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. З розрахунку офіційно встановлених індексів інфляції за заявлений позивачем у позовній заяві спірний період, сума інфляційних втрат становить 1188,67 грн..

Згідно із п. 4.2. договору від 05.02.2003 р., при несвоєчасній оплаті за проживання нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки від простроченої суми. Однак, згідно із ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. Таким чином, сума пені, яка підлягає стягненню з відповідача в межах встановленого ст. 232 ГК України строку з розрахунку суми основного боргу, подвійної облікової ставки НБУ становить 1574,57 грн..

           Відповідно, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення частково. Судові витрати покладаються на сторони пропорційно до задоволених вимог.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.526,625 ЦК України, ст.2 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”,  ст. ст. 33, 35, 43, 49, 75, 80, 82, 84 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.          Позов задоволити частково.

2.          Стягнути з відкритого акціонерного товариства "Львівобленерго" (м. Львів, вул. Козельницька,З,ЄДРПОУ 00131587) на користь відкритого акціонерного товариства "Західенерго" в особі відокремленого підрозділу "Львівенергоспецремонт" (м. Львів, вул. Козельницька, 13, ЄДРПОУ 05471218) - 23138,57грн.основного боргу, 1188,67 грн. інфляційних втрат, 1574,57 грн. пені.

3.          Стягнути з відкритого акціонерного товариства "Львівобленерго" (м. Львів, вул. Козельницька,З, ЄДРПОУ 00131587) на користь відкритого акціонерного товариства "Західенерго" в особі відокремленого підрозділу "Львівенергоспецремонт" (м. Львів, вул. Козельницька, 13, ЄДРПОУ 05471218)- 259,02 грн. державного мита та 17,18 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

                   Накази видати у відповідності до ст. 116 ГПК України.

4.          В решті позовних вимог –відмовити.Суддя                                                                                                       Масловська Л.З.

Джерело: ЄДРСР 334496
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку