open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
4/2942-10/336

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


РІШЕННЯ

          

12.12.06                                                                                           Справа№ 4/2942-10/336

За позовом  ВАТ „Павлоградвугілля”, м. Павлоград  

до відповідача  ВАТ „Західенерго”, м. Львів

до відповідача 2 Бурштинської ТЕС ВАТ „Західенерго”, м. Бурштин

про стягнення 762387,90 грн. боргу


Суддя  Довга О.І.


Представники:   

Від позивача:    Скиба - представник

Від відповідача:    Галецький - представник

Від відповідача 2:  Пенянський - представник


Представникам сторін  роз’яснено їх права  та обов’язки передбачені  ст. 22 ГПК України та право відводу  судді ( ст. 20 ГПК України) . Заяв та клопотань про відвід судді  не подано ( не заявлено).

Сторони подали  письмове клопотання  про відмову від  технічного  запису судового  процесу.

Суть спору:

Позовні вимоги заявлені ВАТ „Павлоградвугілля” м. Павлоград до ВАТ "Західенерго", м. Львів та Бурштинської ТЕС ВАТ "Західенерго", м. Бурштин про стягнення 762 387,90 грн. боргу за вугілля, поставлене згідно договору купівлі-продажу вугільної продукції від 26.05.05р. № 120.

Представник позивача в судовому засіданні заявив клопотання № 8/723 від 02.02.06р. про визнання п. 4.2.2, п 4.4 договору № 120 від 26.05.05р. в редакції додаткової угоди № 4 від 01.09.05р. недійсними в зв’язку з невідповідністю їх вимогам ГОСТ-1137-64, ДСТУ 4083-2002.

03.02.2006р. провадження у справі було зупинено та призначено технічну експертизу по справі. 20.102006р. провадження у справі поновлено у зв’язку з надходженням на адресу суду технічної експертизи, виконаної Технічним комітетом України з стандартизації ТК-92 „Вугілля та продукти його перероблення”.

Представник позивача позовні вимоги підтримав повністю.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 позовні вимоги заперечують, просять в позові відмовити повністю.

Розглянувши подані докази в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

26.05.2005р. між ВАТ „Павлоградвугілля” та Бурштинською ТЕС, що діяла від імені ВАТ "Західенерго" на підставі положення та довіреності був укладений договір № 120 купівлі продажу вугільної продукції на Бурштинську ТЕС.

Пункт 4.1 договору встановив порядок приймання вугілля, яке повинно здійснюватись у відповідності з вимогами Інструкцій Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР № П-6 від 15.06.65р. та № П-7 від 25.04.66р., Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення, затвердженого постановою Ради міністрів СРСР від 25.07.88р. № 888, ГОСТу 10742-71 „Метод отбора и обработки проб для лабораторных испытаний», ДСТУ 4096-2—2 та/або іншими нормативними актами України, прийнятими щодо цих питань в замін або доповнення вищевказаних.

01.09.2005р. між сторонами була укладена додаткова угода № 4до договору № 120, в якій сторони узгодили кількість, якість та марки вугілля, яке підлягало поставці.

На протязі вересня 2005 р. на адресу Бурштинської ТЕС ВАТ "Західенерго" було відвантажено 81 019 т вугілля вартістю, з врахуванням показників якості за даними ВАТ „Павлоградвугілля” 18 019 076,27 грн., що підтверджується копіями посвідчень якості та копіями квитанцій про приймання вантажу до перевезення.

Після приймання вугілля на Бурштинській ТЕС по якості та складання відповідних актів відбору по якості згідно з п. 4.2.2 договору, його вартість, визначена відповідачем-2 в сумі 17 256 688,36 грн., що на 762 387,90 грн. менше ніж визначено вантажовідправником –ВАТ „Павлоградвугілля”.

Зменшення вартості вугілля відбулось внаслідок порушення Бурштинською ТЕС вимог з приймання вугілля за якістю, зокрема по причині використання механізованого відбору проб вугілля за допомогою бурової установки Uni-Sampler.

Згідно висновку технічної експертизи, проведеної технічним комітетом  України з стандартизації ТК-92 „Вугілля та продукти його перероблення” бурова установка для відбору проб пального Uni-Sampler підлягає обов’язковому випробуванню згідно з п. 2.2 ГОСТ 24555 та ДСТУ 4096. Ці пристрої відносяться до випробувального устаткування і підлягають обов’язковій атестації, оскільки є основним джерелом похибки випробування (до 80%), передбаченого ДСТУ 4096, ISO 1988, ISO серії 13909. Крім того установка являється комплексною і виконує відбір, скорочення початкової маси та подрібнення проб, то кожна стадія виконуваних операцій повинна бути піддана випробуванням за програмою і методикою випробувань, погодженою з головним інститутом з питань випробування та якості вугілля „Укрндівуглезбагачення” (наказ Міністерства палива та енергетики України від 15.08.2003р. ; 432) і Технічним комітетом України з стандартизації ТК-92 „Вугілля та продукти його перероблення” (наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.01.1994р. № 11).

Застосування бурової установки Uni-Sampler № RS4066 для відбору вугільної продукції діючими стандартами не передбачається. Взагалі можливо застосовувати бурові установки для відбору проб пального тільки тієї крупності, зольності, вологи, які будуть встановлені в результаті випробувань.

Фактично, бурова установка не відповідає вимогам ДСТУ 4096 до обладнання для відбору та підготовки проб, тому що зазор між віссю шнека і трубою складає близько 100 мм при допустимому не менше 150 мм.

До отримання позитивних результатів всебічного випробування установки та визначення конкретної галузі застосування, підстав для промислового використання її на ТЕС не має.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно п. 1.1 договору купівлі-продажу вугільної продукції від 26.05.05р. № 120 ВАТ "Західенерго" взяло на себе зобов’язання прийняти і оплатити вугілля енергетичне в асортименті, за цінами, в кількості і на умовах, приведених в цьому договорі.

Наведені обставини заперечують факт належного визначення якості поставленого вугілля відповідачем, а тому у суду відсутні підстави визначати вартість отриманого Бурштинською ТЕС ВАТ "Західенерго" вугілля по актам приймання Бурштинської ТЕС. Доказами вартості поставленого вугілля

Відповідно до вимог ст. 678 ЦК України, покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

ВАТ "Західенерго" не зверталось до позивача з зазначеними вимогами, і таким чином не оспорювало вартість вугілля, встановлену ВАТ „Павлоградвугілля”.

Щодо вимоги про визнання п. 4.2.2, п 4.4 договору № 120 від 26.05.05р. в редакції додаткової угоди № 4 від 01.09.05р. недійсними в зв’язку з невідповідністю їх вимогам ГОСТ-1137-64, ДСТУ 4083-2002, суд встановив наступне.

Згідно п. 1 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою, третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Ст. 203 ЦК України, зокрема п.п.1, 3, 5, 6, встановлено вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

Стороною позивача не доведено у порядку, передбаченому ст.ст. 32, 33 ГПК України, в чому полягає невідповідність п. 4.2.2, п 4.4 договору № 120 від 26.05.05р. в редакції додаткової угоди № 4 від 01.09.05р. вимогам, які встановлені частинами першою, третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Стосовно вимоги про стягнення заборгованості з Бурштинської ТЕС, суд встановив, що Бурштинська ТЕС не є юридичною особою, являється відокремленим структурним підрозділом ВАТ "Західенерго", а тому в силу ст.ст. 1,21 ГПК України не може бути стороною в судовому процесі, та відповідачем у даній справі.

Ст. 43 ГПК України встановлено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Заслухавши пояснення представників сторін, всебічно та повно оцінивши подані докази у їх сукупності, суд вважає обґрунтованими вимоги позивача по стягненню 762 387,90 грн. боргу за вугілля, поставлене згідно договору купівлі-продажу вугільної продукції від 26.05.05р. № 120.

Витрати на проведення судової експертизи, згідно ст. 44 ГПК України, входять до складу судових витрат.

Відповідно до ухвали суду від 0-3.02.2006р. оплата послуг експертної організації покладена на позивача.

Платіжним дорученням № 13419 та № 3946 від 27.10.2006р. ВАТ „Павлоградвугілля” перерахувало Технічному комітету України ТК-92 „Вугілля та продукти його перероблення” 50 000 грн. за виконані роботи по проведенню експертизи по справі № 4/2942-10/336.

Судові витрати суд покладає на відповідача-1 в повному обсязі.


З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 203, 215, 526, 678 ЦК України, ст.ст. 32, 33, 43, 44, 49, пункту 1 ст.80, 82, 83, 84, 85, 115-118 ГПК України, суд, -


ВИРІШИВ:


1.             Позовні вимоги задоволити частково.

2.          Відмовити у визнанні недійсними п. 4.2.2, п 4.4 договору № 120 від 26.05.05р. в редакції додаткової угоди № 4 від 01.09.05р.

3.          Провадження у справі про стягнення боргу з Бурштинської ТЕС припинити.

4.          Стягнути з ВАТ "Західенерго", що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (р/р № 26001302413357 в Львівському центральному відділенні Промінвестбанку, МФО 325633, код ЄДРПОУ 23269555) на користь ВАТ „Павлоградвугілля”, що знаходиться за адресою 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леніна, 76 (р/р 2600730170917 в Павлоградському відділенні Промінвестбанку МФО 305556, код ЄДРПОУ 00178353) 762 387,90 грн. основного боргу, 50 000,00 грн. витрат на проведення судової експертизи, 7 623,88 грн. державного мит, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5.        Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.


Суддя                                                                                                       Довга О.І.

Джерело: ЄДРСР 334477
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку