open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
15/544

ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


25.12.06                                                                                 Справа № 15/544.

Суддя Пономаренко Є.Ю., розглянувши матеріали справи за позовом


Товариства з обмеженою відповідальністю «Сєліка-плюс», м. Луганськ


до товариства з обмеженою відповідальністю «Агробізнес», м. Луганськ


про стягнення 8 287 грн.50  коп.


За участю представників сторін:

від позивача –Богомолова Н.С., представник по довіреності б/н від 08.09.06.;

від відповідача –Березкін А.Л., директор.

          

До початку слухання справи по суті не заявлено вимогу про фіксування  судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв’язку з чим відповідно до ст. ст. 4-4, 81-1 Господарського процесуального кодексу України таке фіксування судом не здійснювалося.


У судовому засіданні 14.12.2006р. оголошувалася перерва до 25.12.2006р., про що представники сторін були повідомлені належним чином.


Суть спору: позивачем заявлена вимога про стягнення з відповідача заборгованості у сумі 6253 грн. 45 коп. та пені у сумі 2034 грн. 05 коп. по договору поставки № 47 від 18.07.2006р.

Позивачем подано заяву про збільшення розміру позовних вимог, за якою здійснено уточнений розрахунок пені у сумі 2060 грн. 71 коп.

Відповідач одержав вказану заяву 19.12.2006р.

У судовому засіданні 25.12.2006р. представник відповідача не заявив про необхідність відкладення розгляду справи для представлення додаткових пояснень на вказану заяву позивача.

Відповідно до ст. 22 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до прийняття рішення у справі збільшити розмір позовних вимог.

Тому, заява про збільшення розміру позовних вимог прийнято судом до провадження.

Представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі.


Відповідач проти позову заперечує з підстав наведених у відзиві на позовну заяву.

Розглянувши матеріали справи, додатково надані  документи та вислухавши представників сторін суд встановив наступне.


Між сторонами у справі укладено договір постачання від 18.07.2006р. (далі - договір), за яким (п. 1.1) позивач зобов’язався передати, а покупець - відповідач у справі зобов’язався прийняти та сплатити товар –соки та нектар.

Позивач передав відповідачу товар за договором на загальну суму 6753 грн. 45 коп., що підтверджується наступними накладними: від 21.07.2006р. №СП-000160, від 21.07.2006р. №СП-000158 та від 17.08.2006р. №СП-000189.

Здійснення передачі товару за даними накладними в межах саме договору постачання від 18.07.2006р. підтверджується письмовими поясненнями представника позивача, що відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України є доказом у справі. Іншого договору, на підставі якого могло бути здійснено постачання за вказаними накладними між сторонами не укладалося. Відповідач підтвердив укладення договору поставки від 18.07.2006р. та передачу товару за вказаними накладними.

Відповідно до п. 2.3 договору відповідач зобов’язаний був здійснити оплату протягом 10 днів з дати отримання товару.

Відповідач грошові зобов’язання зі сплати за одержану продукцію виконав частково, сплативши до звернення позивачем до суду з позовною заявою 500 грн. та після –1000 грн. (платіжне доручення від 25.12.2006р. №503.

В частині стягнення боргу у сумі 1000 грн. провадження у справі підлягає припиненню на підставі п.11 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України за відсутністю предмету спору, тобто у зв’язку зі сплатою вказаної суми після звернення  з позовом до суду.

Розмір боргу на момент прийняття даного судового рішення складає 5 253 грн. 45 коп.

На підставі п. 3.3 договору позивачем нарахована відповідачеві пеня у сумі  2060 грн. 71 коп.

Встановивши фактичні обставини справи, оцінивши доводи сторін та надані ними докази суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково виходячи з наступних підстав.


Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог даного Кодексу і інших актів законодавства. Аналогічна за змістом норма міститься у п.1 ст. 193 Господарського кодексу України.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Згідно п.2 ст. 193 Господарського кодексу України кожна сторона повинна вжити усіх заходів,  необхідних  для належного  виконання нею зобов'язання,  враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки  продавець  (постачальник),  який здійснює  підприємницьку  діяльність,  зобов'язується  передати  у встановлений   строк   (строки)  товар  у  власність  покупця  для використання його у підприємницькій діяльності або в інших  цілях, не пов'язаних з особистим,  сімейним,  домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж.

Відповідно до ст. 4-3, 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести певними засобами доказування ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач при розгляді справи у місцевому суді не заперечив одержання товару за накладними на підставі договору постачання і не надав доказів здійснення оплати за цей товар у встановлений строк та у повному обсязі.

Так, позовна вимога про стягнення боргу у сумі 5 253 грн. 45 коп. підлягає задоволенню.

В частині стягнення боргу у сумі 1000 грн. провадження у справі підлягає припиненню на підставі п.11 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України за відсутністю предмету спору, тобто у зв’язку зі сплатою вказаної суми після звернення  з позовом до суду.


Позовна вимога про стягнення пені підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Нарахована позивачем штрафна санкція заявлена на підставі п. 3.3 договору, згідно якого при порушенні строків оплати покупець сплачує пеню у розмірі 0,5% від суми несплаченої продукції за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період за який нарахована пеня.

Відповідно до ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Так, за змістом положень п. 3.3. договору, сторонами передбачена відповідальність у вигляді пені.

Законодавством та п. 3.3. договору обмежено максимально граничний розмір пені, що не було враховано позивачем при здійсненні розрахунку.

Згідно ст. 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань», який є чинним на даний час, розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Також, згідно ч. 2 ст. 343 Господарського кодексу України платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Так, здійснений позивачем розрахунок заявленої до стягнення неустойки без врахування максимального граничного розміру пені обмеженого законодавством, у сумі 2060 грн. 71 коп. є неправильним.

Суд визнає обґрунтованою пеню у сумі 191 грн. 93 коп.


Таким чином, позов підлягає задоволенню частково. З відповідача підлягає стягненню борг у сумі 5 253 грн. 45 коп. та пеня у сумі 191 грн. 93 коп. В частині стягнення боргу у сумі 1000 грн. провадження у справі підлягає припиненню на підставі п.11 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України за відсутністю предмету спору, тобто у зв’язку зі сплатою вказаної суми після звернення  з позовом до суду. У задоволенні решти позовних вимог слід відмовити за необґрунтованістю.


Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України судові витрати стягуються з відповідача  на користь позивача пропорційно задоволеним вимогам (з урахуванням покладення на відповідача витрат за сплаченою сумою боргу у сумі 1000 грн. після звернення позивача до суду) у складі: 79  грн. 07 коп. державного мита, а також 91 грн. 47 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.


Відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні за згодою присутніх у судовому засіданні представників сторін оголошено вступну та резолютивну частини рішення.


На підставі викладеного, керуючись ст.ст.  44, 49, п.1-1 ст. 80  82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд


в и р і ш и в:


1.          Позов задовольнити частково.


2.          Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Агробізнес», м. Луганськ, вул. Братів Махових, б. 103, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30279885, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сєліка-плюс», м. Алчевськ Луганської області, вул. Толстого, б. 104А, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33430060:

-          борг у сумі 5 253 грн. 45 коп. та пеню у сумі 191 грн. 93 коп.;

-          витрати зі сплати державного мита у сумі 79 грн. 07 коп. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 91 грн. 47 коп. Наказ видати позивачу.


3.          В частині стягнення боргу у сумі 1000 грн. провадження у справі припинити.


4.          У задоволенні решти вимог відмовити.


          Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Рішення підписане 29.12.2006р.
Суддя


Є.Ю. Пономаренко


Помічник судді

І.О. Хайдарова
Джерело: ЄДРСР 334292
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте будь-ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку