open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 0101/5794/2012

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2012 року

Алуштинський міський суд Автономної Республіки Крим у складі:

головуючого судді - Хотянової В.В.,

при секретарі - Івановій В.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Алушта цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 05.10.2006 року,

в с т а н о в и в:

В листопаді 2012 року позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просив стягнути з відповідача ОСОБА_1 заборгованість за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 05.10.2006 року в розмірі 7 214 грн. 92 коп., а також судовий збір в розмірі 214 грн. 60 коп. В обґрунтуванні своїх вимог позивач вказав на те, що 02.02.2007 року Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Надра", правонаступником якого з 04.02.2011 року є Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра"та фізична особа - резидент України гр. ОСОБА_1, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, уклали договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. Даний договір був укладений шляхом отримання позивачем особисто від відповідача письмового підтвердження про приєднання до умов договору, підписаного відповідачем, яким є "Анкета клієнта на оформлення кредитної картки"та підписання виписки-повідомлення, що надається позивачем відповідачу. Згідно з п. 3.1, 18.2, 18.3 договору підписанням анкети відповідач підтверджує ознайомлення та згоду з умовами договору, який є публічним та розміщений на офіційному сайті ПАТ "КБ "Надра", а також підтверджує ознайомлення та згоду з тарифами позивача відповідно до обраного тарифного пакету. Приєднавшись до договору, відповідач та позивач визначилися з усіма істотними умовами договору, а саме: найменуванням банківського продукту - "Кредитна картка з пільговим періодом кредитування "45 днів кредиту без відсотків"; валютою рахунку - українська гривня; сумою ліміту кредитування - 3 000,00 (три тисячі 00 копійок) грн.; відсотковою ставкою за користування кредитом, що зазначена в виписці - повідомленні. Відповідно до пунктів 2.3, 3.3, 3.4, 11.2 договору та на підставі анкети позивач видав відповідачу кредитну картку VISA, що підтверджується розпискою відповідача про отримання кредитної картки, відкрив відповідачу картковий рахунок НОМЕР_2 в національній валюті України за тарифним пакетом "Справжня кредитна картка "45 днів кредиту без відсотків", встановив ліміт кредитування в розмір 3 000,00 (три тисячі 00 копійок) грн. та забезпечив видачу кредиту шляхом списання з карткового рахунку сум за рахунок кредитних коштів в межах встановленого ліміту кредитування, виконав усі розпорядження відповідача щодо перерахування, видачі відповідних сум з рахунків та проведення інших операцій за рахунками обраного продукту.

У зв'язку з виникненням заборгованості по оплаті передбачених кредитним договором платежів позивач неодноразово повідомляв відповідача про факт виникнення заборгованості та її розмір. Однак на даний час кредитна заборгованість відповідачем не погашена.

Станом на 29.12.2011 року за відповідачем наявна заборгованість за картковим рахунком в сумі 7 214 грн. 92 коп. (сім тисяч двісті чотирнадцять гривень дев'яносто дві копійки), в тому числі: непогашений кредит - 3 152,10 грн.; несплачені відсотки -3 001,49 грн.; штраф за несвоєчасне погашення мінімального платежу -1 061,33 грн.

Просить суд стягнути з гр. ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"заборгованість за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 05.10.06 року в сумі 7 214 грн. 92 коп. (сім тисяч двісті чотирнадцять гривень дев'яносто дві копійки)та витрати по сплаті судового збору в сумі 214,60 грн.(двісті чотирнадцять гривень шістдесят копійок).

У судове засідання представник позивача не з'явився, але в позовній заяві просить суд розглянути справу за його відсутності, позовні вимоги підтримує в повному обсязі та не заперечує проти винесення заочного рішення по справі.

Відповідач в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки суду не повідомила.

Відповідно до вимог ст. 197 ч. 2 ЦПК України, розгляд справи здійснено судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписуючого технічного засобу не здійснювалось.

Відповідно до вимог ст. 224 ЦПК України суд вважає за можливим ухвалити заочне рішення у справі на підставі наявних у справі доказів, так як відповідач у судове засідання не з*явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином і від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Дослідивши матеріали справи та надані докази, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 526 ЦК України - зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону.

Згідно ст. 1054 ЦК України - за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитор) зобов'язана надати грошові кошти (кредит) позичальнику в розмірі і на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язаний повернути кредит і сплатити відсотки.

Судом встановлено, що 02.02.2007 року між ВАТ "Комерційний банк "Надра"правонаступником якого з 04.02.2011 року є Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра"та ОСОБА_1 був укладений договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (а. с. № 7-8, 12, 14-16), згідно п.п.2.3, 3.3, 3.4, 11.2 якого та на підставі анкети, банк надав відповідачу кредитну карту VISA відкрив картковий рахунок НОМЕР_2 в національній валюті України за тарифним пакетом "Справжня кредитна карта "45 днів кредиту без відсотків", встановив ліміт кредитування в розмірі 3 000,00 грн. Відповідно до пунктів 5.2.4, 5.2.5 договору відповідач зобов'язалася здійснювати оплату послуг позивача згідно тарифів позивача у строки, передбачені умовами даного договору, здійснювати погашення обов'язкових мінімальних платежів з першого дня наступного розрахункового періоду до 15 числа наступного місяця включно. При цьому для відповідача встановлюється розмір щомісячного обов'язкового мінімального платежу в відсотках від : фактичної суми кредитної заборгованості згідно обраного тарифного пакету. Відповідно до пунктів 5.2.4, 5.2.5 договору відповідач зобов'язалася здійснювати оплату послуг позивача згідно тарифів позивача у строки, передбачені умовами даного договору, здійснювати погашення обов'язкових мінімальних платежів з першого дня наступного розрахункового періоду до 15 числа наступного місяця включно. Відповідно до п. 11.4, 11.6 договору позивач нараховує відсотки. Відсотки за користування кредитом нараховуються банком щомісячно в білінговий день на суму фактичної кредитної заборгованості з дати фактичного списання коштів з карткового рахунку до дати погашення кредиту. При розрахунку відсотків приймається 360 (триста шістдесят) днів на рік, у місяці - календарна кількість днів. При цьому розмір відсоткової ставки встановлюється згідно умов тарифного пакету "Справжня Кредитна Картка "45 днів кредиту без відсотків"та зазначається в виписці - повідомленні, яку відповідач підписує власноруч. Згідно з п. 11.10 договору та згідно умов тарифного пакету у випадку несплати відповідачем в строк до 15 числа наступного місяця обов'язкового мінімального платежу, позивач нараховує: штраф за несвоєчасне погашення мінімального платежу в розмірі зазначеному в тарифному пакеті, за кожен випадок; додаткову відсоткову ставку за перевищення ліміту кредитування та прострочення сплати мінімального платежу в розмірі, зазначеному в тарифному пакеті, за кожний день прострочення.

Відповідно до п. 5.2.4, 5.2.5 Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб ОСОБА_1 зобов'язалася здійснювати оплату послуг позивача згідно тарифів позивача у строки передбачені умовами договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, здійснювати погашення обов'язкових мінімальних платежів з першого дня наступного розрахункового періоду до 15 числа наступного місяця включно.

ОСОБА_1 в добровільному порядку кошти не повернула, чим порушила прийняті на себе договірні зобов'язання.

Станом на 29.12.2011 року за відповідачем наявна заборгованість за картковим рахунком в сумі 7 214 грн. 92 коп. (сім тисяч двісті чотирнадцять гривень дев'яносто дві копійки), в тому числі: непогашений кредит - 3 152,10 грн.; несплачені відсотки -3 001,49 грн.; штраф за несвоєчасне погашення мінімального платежу -1 061,33 грн. Розрахунок суми заборгованості за простроченим кредитом та процентами за користування кредитом суд знаходить такими, що відповідають умовам договору.

Таким чином, вимоги позивача являються обґрунтованими і підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 526, 1050, 1054 ЦК України, ст. ст. 10, 57-60, 88, 209, 212-215, 224, 225, 226 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в :

Позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 05.10.2006 року -задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"(к/р 32002180102, МФО 321024, ЄДРПОУ 20025456) заборгованість за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 05.10.2006 року в сумі 7 214 грн. 92 коп. (сім тисяч двісті чотирнадцять гривень дев'яносто дві копійки).

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"(к/р 32002180102, МФО 321024, ЄДРПОУ 20025456) судовий збір у розмірі 214,60 грн.(двісті дев'яносто дев'ять гривень двадцять дев'ять копійок).

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Заочне рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку на апеляційне оскарження.

Заочне рішення може бути оскаржене позивачем до Апеляційного суду АРК через Алуштинський міський суд у строки та в порядку згідно статей 294, 296 ЦПК України.

Суддя Алуштинського

міського суду В.В. Хотянова

Джерело: ЄДРСР 28219319
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку