open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
ОСОБА_1 управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі < третя особа > Овруцький районний суд Житомирської області < Суд-місто > < Суд-вул > < Суд-буд. >

Справа № 617/12134/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2012 року

Суддя Овруцького районного суду Якухно О. М. , розглянувши у скороченому провадженні в місті Овруч справу за позовом ОСОБА_1 до управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі про перерахунок та виплату коштів відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" , -

В С Т А Н О В И В:

Позивач просить зобов'язати відповідача провести донарахування та виплату коштів згідно ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон) за період з 1 березня 2011 року по 22 липня 2011 року в розмірі двох мінімальних заробітних плат, за ст.51 Закону за період з 1 березня 2011 року по 22 липня 2011 року в розмірі 25 % мінімальної пенсії за віком мотивуючи тим, що вона є пенсіонером і проживає в АДРЕСА_1. Їй виплачувались компенсація та доплати, що встановлені в Законі, не в кратному відношенні до мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, а згідно постанов КМ України, що призвело до порушення її прав.

Позивачем ставиться питання про проведення нарахування та виплатити доплати за ст.ст.39, 51 Закону за період з 1 березня 2011 року по 22 липня 2011 року.

Відповідно до ч.2 ст.99 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Позов подано до суду в жовтні 2011 року. Ухвалою від 3.07.2012 року провадження в частині вимог за ст.ст.39, 51 Закону за березень 2011 року залишено без розгляду.

Відповідач у встановлений строк не надіслав заперечення.

Суд вважає, що позов підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно довідки позивач є пенсіонером і проживає в АДРЕСА_1, що вбачається з копії паспорту. Також вона є потерпілим від аварії на ЧАЕС категорії 3.

Переліком населених пунктів Житомирської і Київської областей, віднесених до зони радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи, затвердженого постановою КМ України № 106 від 23.07.1991 року та розпорядженням КМ України № 17 від 12.01.1993 року, АДРЕСА_1 віднесено до зони гарантованого добровільного відселення.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.

Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачені слідуючи виплати :

- ст.39 Закону - пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, підвищуються у розмірі: в зоні гарантованого добровільного відселення - 2 мінімальні заробітні плати ;

- ст.51 Закону - особам, віднесеним до категорії 3, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 25 процентів мінімальної пенсії за віком.

Пунктом 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" було внесено зміни до ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", яка викладена в новій редакції :

" Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України".

Рішенням Конституційного Суду України №10-рп від 22.05.2008 року визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення статті 67 розділу І, пунктів 2-4, 6-8, 10-18, підпункту 7 пункту 19, пунктів 20-22, 24-34 підпунктів 1-6, 8-12 пункту 35, пунктів 36-100 розділу ІІ „Внесення змін до деяких законодавчих актів України" та пункту 3 розділу ІІІ „Прикінцеві положення" Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Положення Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", визнаних неконституційними.

На підставі викладеного, з 22 травня 2008 року була відновлена дія попередньої редакції ст.39 Закону, а тому відмова відповідача у нарахуванні доплати до пенсії є протиправною.

Постановами КМУ № 836 від 26.07.1996 року та № 530 від 28.05.2008 року усупереч Закону встановлено конкретні розміри таких компенсацій і, зокрема :

- для підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, у зоні гарантованого добровільного відселення - 1050 тис.крб. (10,5 грн. за гр.реф.) ;

- для додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 3 - 10% від прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до ст.8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні становив: з 1 січня 2011 року - 941 грн., з 1 квітня 2011 року - 960 грн..

Розмір мінімальної пенсії за віком в Україні становив : з 1 січня 2011 року - 750 грн., з 1 квітня 2011 року - 764 грн..

Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено вказані виплати в кратному розмірі від мінімальної заробітної плати в Україні. Даним Законом (статті 62 та 67) Кабінету Міністрів надано право проводити лише роз'яснення порядку застосування цього Закону, якими є постанови КМ № 987 від 20.06.2000 року, №936 від 20.09.2005 року, та підвищувати розміри доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим Законом, відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати, але не зменшення їх та встановлення їх у твердій сумі, яка не відповідає Закону.

Частиною 4 ст.9 КАС України визначено, що у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

Рішенням Конституційного Суду України від 25.01.2012 року № 3-рп/2012 визначено, що в аспекті конституційного подання положення частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116 Конституції України треба розуміти так, що повноваження Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання відповідного закону пов'язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у сфері соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та законів України.

В аспекті конституційного подання положення частини другої статті 95, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України та пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв'язку з положеннями статті 6, частини другої статті 19, частини першої статті 117 Конституції України треба розуміти так, що суди під час вирішення справ про соціальний захист громадян керуються, зокрема, принципом законності. Цей принцип передбачає застосування судами законів України, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, виданих у межах його компетенції‚ на основі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів України.

Із змісту п.3 та п.4 мотивувальної частини рішення вбачається, що право Кабінету Міністрів України встановлювати у випадках, передбачених законом, порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України може бути надано Верховною Радою України. Отже, Кабінет Міністрів України видає нормативно правові акти у сфері соціального захисту, керуючись, зокрема, Законами України, якими він на це уповноважується.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» установлено, що у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік. Даний закон набрав чинності з 19.06.2011 року.

Відповідно до ст.58 Конституції України закони та ніші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

При цьому, суд враховує, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» Кабінету Міністрів України надано право визначати розміри окремих соціальних виплат виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік, однак постанова Кабінету Міністрів України № 745 від 6.07.2011 року щодо вказаних питань набрала чинності з 23.07.2011 року. Постанови Кабінету Міністрів, що прийняті до 23.07.2011 року, не враховують наявний фінансовий ресурс бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік та видатки, визначені у Законі України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», а тому не можуть бути застосовані за спірний період.

За таких обставин, коли підзаконний нормативний акт суперечить Закону, обмежуючи права громадян визначені останнім, застосування зазначених постанов неможливе.

Статтею 62 даного Закону визначено, що роз'яснення порядку застосування цього Закону провадиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рішення якого є обов'язковими для виконання міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади України, місцевими органами державної виконавчої влади, всіма суб'єктами господарювання незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.

Відповідно до п.п. 2, 4 Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, затвердженого постановою КМ України № 936 від 20.09.2005 року, управління праці та соціального захисту населення не визначені розпорядниками коштів, що стосуються надбавки до пенсії.

В абз.2 п.2 Постанови КМ України № 936 від 20.09.2005 року вказано, що втрачають чинність пункти 20-22, 25-28, 30, 32-35 Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, затвердженого постановою КМ України від 20.06.2000 року № 987, тобто п.24 Порядку, який стосується виплат пенсіонерам, є чинним.

Відповідно до п.24 Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, затвердженого постановою КМ України від 20.06.2000 року № 987, видатки, пов'язані з наданням пільг щодо пенсійного забезпечення згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (пенсій на пільгових умовах за віком і стажем роботи, пенсій по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, додаткові пенсії, щомісячні компенсації за втрату годувальника, підвищені пенсії і допомога), провадяться органами, які виплачують пенсію.

Вказана норма узгоджується зі ст.72 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яка відносить до джерел формування коштів Пенсійного фонду кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом. Зазначені кошти становлять бюджет Пенсійного фонду (ст.71 цього Закону).

Крім того, згідно з Положенням про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.04.2002 року № 8-2 (далі - Положення), управління Пенсійного фонду в районах, містах, районах у містах забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, безпосередньо призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії та інші виплати відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п 2.1. Положення основними завданнями Управління є:

забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, отже, є відповідачем у справах щодо виплати пенсій, доплат до них.

Висновки суду також підтверджуються і довідками управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі про нарахування та виплату зазначених коштів останніми, а тому доплати до пенсії підлягають нарахуванню управлінням Пенсійного фонду України в Овруцькому районі.

Оскільки позивач перебуває на пенсії з 20.05.2011 року, то вимога за ст.39 Закону підлягає задоволенню з цього часу.

На підставі викладеного, розмір нарахованих відповідачем доплат за ст.39 Закону за період з 20.05.2011 року по 22.07.2011 року та за ст.51 Закону за період з 1.04.2011 року по 22.07.2011 року не відповідає кратному розміру мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, а тому вимога про їх нарахування та виплату в розмірах, визначених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", підлягає задоволенню.

Від сплати судового збору сторони звільнені : позивач згідно п.18 ст.4, відповідач - п.34 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Керуючись ст.ст. 8-11, 18, 71, 160, 161, 162, 183-2, 267 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Позов задовольнити частково.

Зобов'язати управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі провести ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 :

призначення, нарахування та виплату підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, за період з 20 травня 2011 року по 22 липня 2011 року в розмірі, визначеному ст.39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, встановленим Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", щомісячно;

донарахування та виплату додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, за період з 1 квітня 2011 року по 22 липня 2011 року в розмірі, визначеному ст.51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що дорівнює 25 % мінімальної пенсії за віком, яка визначається на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленим Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", щомісячно.

В задоволенні решти вимог відмовити за безпідставністю.

Зобов'язати управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі подати звіт про виконання судового рішення протягом 1 місяця з дня набрання постановою законної сили.

Апеляційна скарга на постанову може бути подана через Овруцький районний суд в Житомирський апеляційний адміністративний суд протягом 10 днів з дня отримання копії цієї постанови.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя:

О. М. Якухно

заяву задоволено частково

< в ОСК ставити вручну галочку, що розглянута в скороченому >

Джерело: ЄДРСР 25217041
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте будь-ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку