open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 2а-4504/08/9

Головуючий у 1-й інстанції: Фелонюк Д.Л.

Суддя-доповідач: Білоус О.В.

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2012 року

м . Вінниця

Вінницький апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого-судді: Білоуса О.В.

суддів: Курка О. П. Залімського І. Г.

при секретарі: Лукашик М.О.

за участю представників сторін:

позивача: Сташук М.О.

відповідача: Герасимчук О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції на постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 10 лютого 2012 року у справі за адміністративним позовом Відкритого акціонерного товариства "Шепетівське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами" до Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 21.03.2008 року № 0002311500/0 , -

В С Т А Н О В И В :

ВАТ "Шепетівське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами" звернулось до Хмельницького окружного адміністративного суду з позовом до Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 21.03.2008 року № 0002311500/0. Позовні вимоги мотивовано тим, що за наслідками камеральної перевірки податкової декларації (розрахунку) по земельному податку Шепетівською ОДПІ складено акт від 21.03.2008 року №1125/15/03481603, у висновках якого відображено заниження розміру податкового зобов'язання по земельному податку. На підставі акту податковим органом прийняте податкове повідомлення-рішення від 21.03.2008 року № 0002311500/0, яким товариству донараховано суму грошового зобов'язання із земельного податку та нараховані штрафні санкції. Вважаючи висновки податкового органу необґрунтованими, а рішення - неправомірним, просили визнати податкове повідомлення-рішення протиправним і скасувати його.

Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 10.02.2012 року позов задоволено. Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить суд скасувати постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 10.02.2012 року, та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись при цьому на неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи та порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення спору.

В судовому засіданні представник відповідача (апелянта) апеляційну скаргу підтримала у повному обсязі за обставин, викладених у ній, а також доповнила апеляційну скаргу додатковими поясненнями, що долучені до матеріалів справи. Просила постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 10.02.2012 року скасувати, а у задоволенні позову - відмовити, дала пояснення, аналогічні доводам, викладеним в апеляційній скарзі.

Представник позивача в судовому засіданні апеляційну скаргу не визнала у повному обсязі, проти її задоволення заперечила, вважаючи рішення суду першої інстанції законним, обґрунтованим і таким, що відповідає фактичним обставинам справи. Просила залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції -без змін.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Частиною 3 статті 2 КАС України визначено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку. При цьому в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову (ч. 2 ст. 71 КАС).

Частиною 1 ст. 195 КАС України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як вірно встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, ВАТ "Шепетівське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами" зареєстроване як юридична особа 20.02.1997 року (а.с. 8-9).

21.03.2008 року Шепетівською ОДПІ проведено камеральну перевірку податкової декларації (розрахунку) по земельному податку, за наслідками якої Шепетівською ОДПІ складено акт від 21.03.2008 року №1125/15/03481603 (а.с. 7), у висновках якого відображено заниження розміру податкового зобов'язання по земельному податку. На підставі акту податковим органом прийняте податкове повідомлення-рішення від 21.03.2008 року №002311500/0 (а.с. 6), яким товариству донараховано суму грошового зобов'язання із земельного податку та нараховані штрафні санкції. За наслідками адміністративного оскарження податкове повідомлення-рішення залишено без змін, а скарга ВАТ "Шепетівське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами" - без задоволення (а.с. 25-28).

Вирішуючи по суті існуючий спір, суд першої інстанції виходив із того, що оскільки п.1 та п. 1.2 рішення ХІ сесії Шепетівської міської ради 23 скликання від 20.10.1999 року, якими визначено грошову оцінку земель м. Шепетівка, були скасовані в судовому порядку, то вимоги податкового органу з приводу донарахування податкового зобов'язання є необґрунтованими, а позов підлягає задоволенню. Колегія суддів апеляційного суду із таким висновком не погоджується, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про плату за землю" від 03.07.1992 року № 2535-XII (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Розміри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, визначаються до її встановлення в порядку, визначеному цим Законом. Статтею 7 Закону № 2535-XII встановлено, що ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються у розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у частинах п'ятій - десятій цієї статті та частині другій статті 6 цього Закону. Згідно ч. 1 статті 8 Закону України "Про плату за землю", податок за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення, за винятком земельних ділянок, зазначених у частинах другій та третій цієї статті і частині другій статті 6 цього Закону, справляється з розрахунку 5 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Як вбачається із матеріалів справи, при розрахунку земельного податку позивач керувався середніми ставками земельного податку визначеними ч.2 ст. 7 Закону України "Про плату за землю". Разом із тим, Рішенням ХІ сесії Шепетівської міської ради 23 скликання від 20.10.1999 року визначено грошову оцінку земель м. Шепетівка (а.с. 36) в порядку ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування". Постановою Господарського суду Хмельницької області від 29.09.2008 року у справі №14/5/165-НА визнано нечинним п.1 та п. 1.2 рішення ХІ сесії Шепетівської міської ради 23 скликання від 20.10.1999 року. Рішення суду залишене без змін і набрало законної сили згідно ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 12.09.2011 року (а.с. 61-62).

Однак, судом першої інстанції при вирішенні спору по суті не враховано, що при проведенні камеральної перевірки позивача 21.03.2008 року рішення у справі №14/5/165-НА не набрало законної сили в розумінні ст. 254 КАС України, а відтак податковий орган на час проведення перевірки і прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення №002311500/0 діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відтак колегія суддів вважає, що позов не підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню у зв'язку із порушенням судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, що призвело до неправильного вирішення спору.

Доводи апеляційної скарги дають підстави для висновку про порушення судом першої інстанції норм права, які призвели до неправильного вирішення справи, тобто прийнята постанова не відповідає матеріалам справи та вимогам закону, і підлягає скасуванню.

Оцінюючи наявні в справі докази в їх сукупності, колегія суддів приходить до висновку про необґрунтованість доводів позивача. Разом з тим, відповідач як суб'єкт владних повноважень в ході судового розгляду довів обґрунтованість своїх висновків і правомірності прийнятих на їх підставі рішень.

Відповідно до статті 202 КАС України, підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є порушення судом норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання, а так само неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими; невідповідність висновків суду обставинам справи.

Враховуючи порушення судом першої інстанції норм права та невідповідність висновків суду першої інстанції обставинам справи, колегія суддів вбачає підстави для скасування оскаржуваної постанови суду першої інстанції та прийняття нової постанови про відмову у задоволенні позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 160, 167, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції задовольнити повністю .

Постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 10 лютого 2012 року у справі за адміністративним позовом Відкритого акціонерного товариства "Шепетівське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами" до Шепетівської об'єднаної державної податкової інспекції про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 21.03.2008 року № 0002311500/0, - скасувати .

Прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволенні позовних вимог Відкритому акціонерному товариству "Шепетівське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами".

Постанова суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку згідно ст 212 КАС України.

Постанова суду складена в повному обсязі "28" квітня 2012 р. .

Головуючий Білоус О.В.

Судді Курко О. П.

Залімський І. Г.

Джерело: ЄДРСР 23871762
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку