open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Справа № 1801/1372/12

Номер провадження 2/1801/219/12  

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

12 квітня 2012 року Білопільський районний суд Сумської області у складі

головуючого судді                                                   Терещенко О І

при секретарі                                                            Павленко О Г

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Білопіллі цивільну справу за позовом ОСОБА до Дочірнього підприємства «НафкомАгро»про розірвання договору оренди земельної ділянки додаткової угоди стягнення орендної плати та пені

в с т а н о в и в :

15 березня 2012 року ОСОБА звернулася до ДП «НафкомАгро» з позовом про розірвання договору оренди земельної ділянки додаткової угоди стягнення орендної плати та пені Свої вимоги мотивувала тим що 06 вересня 2006 року уклала з відповідачем договір оренди земельної ділянки площею 5,943 га розташованої на території Іскрисківщинської сільської ради Білопільського району строком на п’ять років тобто до 31 грудня 2011 року За умовами вказаного договору ДП «Нафком Агро» зобов’язався сплачувати їй орендну плату до 31 грудня кожного року Згідно з додатковою угодою від 01 квітня 2010 року строк дії договору оренди земельної ділянки було продовжено на п’ять років Посилаючись на те що відповідач не виплатив у повному обсязі орендну плату за 2011 рік позивачка просила розірвати вказаний вище договір оренди додаткову угоду до нього стягнути на її користь 1 152 грн орендної плати за 2011 рік 0,3% пені за кожен день прострочки починаючи з 01 січня 2012 року і по день постановлення рішення суду судовий збір та витрати на правову допомогу

У судовому засіданні позивачка ОСОБА позов підтримала повністю просила його задовольнити

Представник відповідача ДП «НафкомАгро»ОСОБА в судове засідання не з’явився про день час ті місце розгляду справи був належним чином повідомлений Суду направив заперечення які мотивує тим що підприємство не відмовлялось виплачувати орендну плату Позивачка ОСОБА за отриманням орендної плати в установлений договором строк до них не з’явилася В свою чергу відповідач не мав можливості повідомити останню про необхідність отримання орендної плати

Заслухавши позивачку повно всебічно та об’єктивно дослідивши наявні у справі докази та оцінивши їх в сукупності суд приходить до висновку що позов підлягає задоволенню з наступних підстав

Судом встановлено що відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії СМ № виданого на підставі розпорядження голови Білопільської районної державної адміністрації від 19 серпня 2003 року № ОСОБА є власницею земельної ділянки площею 6,0843 га розташованої на території Іскрисківщинської сільської ради Білопільського району яка призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (ас

06 вересня 2006 року між ОСОБА і ДП «НафкомАгро»був укладений договір оренди земельної ділянки № за яким позивачка передала підприємству в оренду земельну ділянку площею 5,943 га нормативною грошовою оцінкою 55 163 грн 10 коп (ас

Укладений між сторонами у справі договір оренди земельної ділянки від 06 вересня  2006 року зареєстрований у Білопільському відділі Сумської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»06 грудня  2006 року за № відповідає вимогам діючого цивільного законодавства Після досягнення згоди по всім істотним умовам він був підписаний сторонами в справі Спір з приводу істотних умов договору оренди земельної ділянки між ОСОБА і ДП «НаркомАгро»відсутній

Згідно умов вказаного договору орендна плата вноситься орендарем у грошовому виразі в розмірі 1,5% від нормативної грошової оцінки землі що становить 827 грн у виді надання послуг та сільськогосподарської продукції за біржовими цінами

У відповідності до п п 10, 11 договору орендна плата за землю обчислюється з врахуванням індексів інфляції і виплачується в строк до кінця  кожного року (а с 5 - 7).

01 квітня 2010 року між ОСОБА і ДП «НафкомАгро»була укладена додаткова угода до договору оренди землі відповідно до якої строк договору продовжено на 5 років а розмір орендної плати становить 4% на рік від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (а с 4).

Зазначену угоду 16 листопада 2010 року було зареєстровано у Білопільському відділі Сумської регіональної філії за №

Згідно акту прийманняпередачі земельної ділянки ДП «НафкомАгро»прийняло в оренду від ОСОБА земельну ділянку розташовану на території Іскрисківщинської сільської ради площею 5,943 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (ас  

Судом також встановлено що сума орендної плати за 2011 рік яка підлягає виплаті позивачці становить 2 352 грн 12 січня 2012 року в рахунок орендної плати ОСОБА було видано 150 кг цукру що дорівнює 1 200 грн Решту суми орендної плати за землю ДП «НафкомАгро»до цього часу не виплатило (ас– Зазначений факт відповідачем не оспорюється і свідчить про неналежне виконання ним обов’язків передбачених договором  Разом із цим відповідач всупереч ст 60 ЦПК України не надав суду належних доказів поважності причин невиплати позивачці орендної плати за 2011 рік у повному обсязі

Відповідно до ст 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу інших актів цивільного законодавства а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог що звичайно ставляться

Згідно ст 598 ЦК України зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах встановлених договором або законом

Статтею 610 ЦК України передбачено що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання

Згідно зі ст 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках встановлених договором або законом Істотним є таке порушення стороною договору коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того на що вона розраховувала при укладенні договору

Відповідно до абз 5 ч 1 ст 24 Закону України «Про оренду землі»орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати

У відповідності з ч 3 ст 31 вказаного Закону договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку встановленому законом

Згідно з ч 1 ст 32 Закону України «Про оренду землі»на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки а також на підставах визначених Земельним кодексом України та іншими законами України

Згідно з п 38 договору оренди від 02 січня 2008 року дія договору припиняється шляхом його розірвання за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін внаслідок невиконання другою стороною обов’язків передбачених договором та внаслідок випадкового знищення пошкодження орендованої земельної ділянки яке істотно перешкоджає її використанню а також з інших підстав визначених законом

Пунктом 39 договору оренди від 02 січня 2008 року передбачено що розірвання договору в односторонньому порядку допускається Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є невиконання умов договору або несвоєчасна сплата орендної плати

Враховуючи викладене суд вважає за необхідне позов ОСОБА в частині вимог про розірвання договору оренди та додаткової угоду до нього задовольнити оскільки відповідач до сьогоднішнього дня не вніс орендну плату за 2011 рік у повному обсязі

Пунктом 14 договору оренди визначено що у разі невнесення орендної плати у строки встановлені цим договором справляється пеня у розмірі 0,3% від суми за кожен день прострочки

Таким чином за період з 01 по 12 січня 2012 року включно розмір пені становить 84 грн 67 коп виходячи із розрахунку 2 352 грн сума простроченої орендної плати х 0,003 х 12 днів прострочки Розмір пені з 13 січня по 12 квітня 2012 року включно становить 314 грн 50 коп виходячи з розрахунку 1 152 грн сума простроченої орендної плати х 0,003 х 91 день прострочки Всього розмір пені за період з 01 січня по 12 квітня 2012 року становить 399 грн 17 коп (84 грн 67 коп + 314 грн 50 коп

Враховуючи викладене з відповідача на користь позивачки необхідно стягнути 1 152 грн орендної плати за 2011 рік та 399 грн 17 коп пені

У відповідності до ст 88 ЦПК України з ДП «НафкомАгро»на користь позивачки необхідно стягнути 214 грн 60 коп судового збору сплаченого при зверненні до суду та 300 грн витрат на правову допомогу

На підставі викладеного керуючись до стст 24, 31, 32 Закону України «Про оренду землі стст 526, 598, 610, 651 ЦК України стст 4, 10, 57, 58, 60, 64, 88, 209, 213, 215 ЦПК України суд

в и р і ш и в :

Позовні вимоги ОСОБА задовольнити

Розірвати договір оренди земельної ділянки від 06 вересня 2006 року укладений між ОСОБА і Дочірнім підприємством «НафкомАгро», зареєстрований у Білопільському відділі Сумської регіональної філії Центру Державного земельного кадастру 06 грудня 2006 року за № та додаткову угоду до договору оренди землі від 01 квітня 2010 року укладену між ОСОБА і Дочірнім підприємством «НафкомАгро», зареєстровану в Білопільському відділі Сумської регіональної філії Центру Державного земельного кадастру 16 листопада 2010 року за №

Стягнути з Дочірнього підприємства «НафкомАгро»на користь ОСОБА 1 152 (одну тисячу сто п’ятдесят дві гривні орендної плати за 2011 рік 399 (триста дев’яносто дев’ять гривень 17  копійок пені 214 (двісті чотирнадцять гривень 60 копійок судового збору та 300 (триста гривень витрат на правову допомогу

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Сумської області через Білопільський районний суд Сумської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня його проголошення

Особи які брали участь у справі але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії рішення

Суддя

Джерело: ЄДРСР 22567549
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку