open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Категорія №9

                                                       УХВАЛА

                                                                 

07 листопада 2011 року

Справа

№ 2а-5255/10/1270

          Луганський окружний адміністративний суд

у складі головуючого судді Чернявської Т.І.,

за участю

секретаря судового засідання           Ігнатович О.А.,

та

представників сторін:

від прокурора -                              не прибув

від позивача -                              головний спеціаліст контрольно-правового відділу

                                                  ОСОБА_1 (довіреність від 04.01.2011 № 1-П/11)

                                                  головний спеціаліст контрольно-правового відділу

                                                  ОСОБА_2 (довіреність від 01.11.2011 № 28-П/11)

від відповідача -                       ОСОБА_3 (довіреність від 03.11.2011 б/н)           

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Луганську

заяву публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант»

про розстрочення виконання постанови Луганського окружного адміністративного суду

від 01 березня 2011 року у справі № 2а-5255/10/1270

за адміністративним позовом  

Прокурора Ленінського району м. Луганська в інтересах держави в особі

Луганського територіального управління

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

до публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант»

про стягнення суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн.,

                                                          ВСТАНОВИВ:

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 01 березня 2011 року у справі № 2а-5255/10/1270, яка залишена без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 26 квітня 2011 року, з публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» в доход Державного бюджету України стягнуто суму штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн. (арк. справи 84-87, 120-121).

27 жовтня 2011 року через відділ діловодства та обліку звернень громадян за вхідним реєстраційним номером 40993 від публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» надійшла заява про розстрочення виконання постанови Луганського окружного адміністративного суду від 01 березня 2011 року у справі № 2а-5255/10/1270 через неможливість погашення суми заборгованості у зв’язку з тяжким фінансовим становищем.

В обґрунтування заяви про розстрочення виконання судового рішення відповідач зазначив, що публічне акціонерне товариство «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» з 2006 року не здійснювало фінансово-господарську діяльність. За цей період накопичилися борги по заробітній платі та платежам в бюджет, що призвело підприємство до межі банкрутства. Так, відповідно до акта № 9 про інвентаризацію розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами станом на 31 жовтня 2009 року загальна заборгованість фабрики склала 1513635,25 грн. Велика частина цієї суми припадає на штрафи за правопорушення на ринку цінних паперів, які були допущені до приватизації даного підприємства. Так, відповідно до листа Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 квітня 2011 року № 1453-1 сума складала 628150,00 грн. У січні 2010 року акції держави у статутному фонді публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» були приватизовані. З цього часу виробництво було знов налагоджено, але розвиток його досить сповільнено наявними боргами підприємства, необхідністю у ремонті та модернізації виробництва. З декларації з податку на прибуток підприємства за ІІ квартали 2011 року, фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва та балансу станом на 30 червня 2011 року вбачається, що підприємство не має достатньо коштів для покриття всіх покладених на нього штрафних санкцій шляхом одноразових виплат. У зв’язку з цим, саме надання розстрочки при виплаті суми штрафної санкції в термін на 24 місяця є єдиним шляхом щодо належного виконання підприємством усіх своїх поточних зобов’язань.

На підставі вищевикладеного, публічне акціонерне товариство «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» просить розстрочити виконання постанови Луганського окружного адміністративного суду від 01 березня 2011 року у справі № 2а-5255/10/1270 на 24 місяці, визначивши до сплати кожного місяця по 708,33 грн.

У судовому засіданні представник відповідача заяву про розстрочення виконання судового рішення підтримав, просив її задовольнити.

Луганське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на заяву публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» про розстрочення виконання постанови Луганського окружного адміністративного суду від 01 березня 2011 року у справі № 2а-5255/10/1270 надало відзив від 04 листопада 2011 року за № 6347-1, в якому зазначило, що ненадходження сум штрафів (фінансових санкцій) від суб’єктів господарювання спричиняє шкоду Державному бюджету України та інтересам держави, та вказало на те, що розстрочення виконання постанови суду Законом України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (основний нормативний документ, яким чітко визначені повноваження позивача) не передбачено. Повноваженнями стосовно прийняття рішення щодо надання розстрочки на оплату товариствами сум штрафів (фінансових санкцій) територіальне управління не наділено, у зв’язку з чим, позивач вважає, що вирішення даного питання відноситься до компетенції суду (арк. справи 171).

У судовому засіданні представники Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку надали пояснення, аналогічні викладеним у відзиві від 04 листопада 2011 року за № 6347-1.

Розглянувши заяву про розстрочення виконання судового рішення, вислухавши думку представників сторін та дослідивши матеріали справи, суд вважає заяву про розстрочення виконання судового рішення такою, що підлягає задоволенню, з таких підстав.

Постанова Луганського окружного адміністративного суду від 01 березня 2011 року у справі № 2а-5255/10/1270, яка залишена без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 26 квітня 2011 року, про стягнення з публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» в доход Державного бюджету України суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн. у відповідності із вимогами статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України набрала законної сили.

12 жовтня 2011 року постановою відділу державної виконавчої служби Попаснянського районного управління юстиції ВП 29192319 відкрито виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа Луганського окружного адміністративного суду по справі № 2а-5255/10/1270 про стягнення з публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» в доход Державного бюджету України суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн. (арк. справи 144).

Відповідно до частини 1 статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, що видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження - із заявою про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.

Суд розглядає питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення згідно із частиною 2 статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або сторони виконавчого провадження, що звернулися із поданням (заявою), та осіб, які беруть участь у справі, та у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду. У разі прийняття рішення про відстрочення чи розстрочення виконання постанови в адміністративній справі суд змінює строк подання суб'єктом владних повноважень звіту про виконання такої постанови.

Відповідачем в підтвердження зазначених в заяві обставин, що ускладнюють виконання судового рішення, - наявність збитків, дебіторської та кредиторської заборгованості, надано суду довідку до акта № 9 інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами від 31 жовтня 2009 року, лист Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 квітня 2011 року № 1453-1, довідку про залишки коштів на рахунках у банках станом на 21 жовтня 2011 року, баланс на 30 червня 2011 року, звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємства за 6 місяців 2011 року (арк. справи 139, 140, 142, 148), з яких вбачається, що відповідач має скрутне фінансове становище. Суд вважає зазначені обставини такими, що ускладнюють виконання судового рішення. Також суд вважає, що застосування режиму розстрочення виконання судового рішення надасть відповідачу можливість погашення стягнутої судовим рішенням суми фінансових санкцій без спричинення негативних наслідків для здійснення господарської діяльності.

Крім того, в ході судового розгляду справи сторони повідомили суду про належне виконання інших судових рішень, за якими публічному акціонерному товариству «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» надано розстрочення виконання (арк. справи 149-159), що розцінено судом як добросовісне ставлення відповідача до виконання взятих на себе зобов’язань по сплаті стягнутих штрафних санкцій.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку про можливість розстрочення виконання постанови Луганського окружного адміністративного суду від 01 березня 2011 року у справі № 2а-5255/10/1270 про стягнення з публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» в доход Державного бюджету України суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн. строком на 2 роки (двадцять чотири місяці), починаючи з листопада 2011 року по жовтень 2013 року включно, визначивши до сплати до 30 числа кожного місяця 708,33 грн. (сімсот вісім гривень тридцять три копійки), крім жовтня 2013 року, в якому до сплати підлягає 708,41 грн. (сімсот вісім гривень сорок одна копійка).

Керуючись статтями 158, 160, 165, 263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

                                                            УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» про розстрочення виконання постанови Луганського окружного адміністративного суду від 01 березня 2011 року у справі № 2а-5255/10/1270 за адміністративним позовом Прокурора Ленінського району м. Луганська в інтересах держави в особі Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» про стягнення суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн.

Розстрочити виконання постанови Луганського окружного адміністративного суду від 01 березня 2011 року у справі № 2а-5255/10/1270 за адміністративним позовом Прокурора Ленінського району м. Луганська в інтересах держави в особі Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до публічного акціонерного товариства «Попаснянська швейна фабрика «Елегант» про стягнення суми штрафних санкцій у розмірі 17000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень нуль копійок) строком на 2 роки (двадцять чотири місяці), починаючи з листопада 2011 року по жовтень 2013 року включно, визначивши до сплати до 30 числа кожного місяця 708,33 грн. (сімсот вісім гривень тридцять три копійки), крім жовтня 2013 року, в якому до сплати підлягає                708,41 грн. (сімсот вісім гривень сорок одна копійка).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено у письмову провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії ухвали суду безпосередньо в суді, то п’ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали суду обчислюється з наступного дня після закінчення п’ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили ухвалою за наслідками апеляційного провадження.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що ухвала суду не набрала законної сили.

          

          

Суддя

     

Т.І. Чернявська    

Джерело: ЄДРСР 19381373
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте будь-ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку