open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Іменем України

РІШЕННЯ

07 червня 2011 року

справа

№ 5020-581/2011

За позовом Публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго»

(вул. Хрустальова, 44, м. Севастополь, 99040),

до відповідача –Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини морської  

(вул. Хрустальова, 60, м. Севастополь, 99040),

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача –Севастопольського зонального відділу Військової служби правопорядку

(вул. Радянська, 28, м. Севастополь, 99011).

про стягнення 1 172,52 грн.,

                                                                                                                   Суддя С. М. Альошина

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

Від позивача –ОСОБА_1 –представник по довіреності № 6427/0/2-11 від 14.04.2011,

Від відповідача –ОСОБА_2 –представник по довіреності від 07.06.2011 (довіреність у справі);

Від третьої особи ОСОБА_3 –юрисконсульт відділу майор юстиції, довіреність         № 1486 від 07.06.2011 (копія довіреності у справі).

Суть спору:

Відкрите акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго»звернулось до господарського суду міста Севастополя із позовом до Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини морської про стягнення 1 172,52 грн. заборгованості за перевищення договірної величини споживання електричної енергії.

Ухвалою від 18.04.2011 суд залучив до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача –Севастопольський зональний відділ Військової служби правопорядку.

Представник позивача у засіданні суду, яке відбулось 11.05.2011, надав суду заяву від 11.05.2011 про зміну найменування позивача –з Відкритого акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго»на Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго».

Суд клопотання задовольнив та визнав за необхідне змінити найменування позивача з   Відкритого акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго»на Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго».

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Представник відповідача у засіданні суду надав суду відзив № 9/16-1618 від 07.06.2011, в якому відповідач з позовними вимогами не погодився, посилаючись на те, що законодавством про бюджетну систему не передбачено можливості здійснення платежів за перевищення договірної величини споживання електричної енергії, у зв’язку з чим просив у позові відмовити у повному обсязі.

Представник третьої особи у засіданні суду надав заперечення № 1487 від 07.06.2011 на позовну заяву, в якому Севастопольський зональний відділ Військової служби правопорядку виклав свою правову позицію щодо предмету спору у даній справі, вказавши, що не може бути платником у даній справі.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників процесу, суд

В С Т А Н О В И В :

27.12.2003 між сторонами був укладений договір № 2062 на постачання електричної енергії.

15.08.2005 між сторонами та третьою особою було укладено трьохсторонню додаткову угоду до вищевказаного договору, за умовами якої платником за договором визначено Севастопольську квартирно-експлуатаційну частину морську.

Відповідно до розділу 1 вказаного договору постачальник (позивач) зобов’язувався поставляти електричну енергію споживачу (Севастопольському зональному відділу Військової служби правопорядку), а споживач –оплачувати постачальнику вартість електричної енергії та здійснювати інші платежі у відповідності з умовами даного договору та додатків до нього.

Згідно з п.п. 2.2.2 п. 2.2. договору споживач зобов’язувався дотримуватись режимів споживання електричної енергії у відповідності з умовами розділу 5 договору.

Пунктом 5.1. договору передбачалось, що для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік споживач не пізніше                  1 жовтня поточного року надає постачальнику відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії (додаток № 1 «Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу»), постачальник самостійно визначає очікувані обсяги постачання електричної енергії та граничні величини споживаної потужності на рівні обсягів оплаченої електроенергії у відповідний періодах поточного року.

Договірна величина споживання електричної енергії визначається на рівні, зокрема, заявленої споживачем згідно з п. 5.1. даного договору –у випадку відсутності у споживача заборгованості за спожиту електричну енергію та у випадку виконання боргових зобов’язань та оплати поточних, у тому числі авансових, платежів у договірні строки (п. 5.2. договору).

Також, за умовами п. 5.2. договору, з урахуванням додаткової угоди від 15.08.2005, споживач оплачує постачальнику двократну вартість величини перевищення договірної величини споживання електричної енергії та вартість перевищення граничної величини електричної потужності кожного територіально відокремленого підрозділу у відповідності з вимогами ст. 26 Закону України «Про електроенергетику».

Як вбачається з матеріалів справи, у Додатку 1 до вищевказаного договору                     (арк. справи - 14) сторони договору погодили обсяг постачання електричної енергії та потужності у травні 2010 року на рівні 28,500 кВт/год, у тому числі по об’єкту по вул. Громова –на рівні 1 000 кВт/год.

Згідно з актом про використання електричної енергії за період з 20.04.2010 по 20.05.2010, споживачем спожито 2 778 кВт/год.

Перевищення договірної величини споживання електричної енергії у травні 2010 року склало 1 778 кВт/год, у зв’язку з чим позивачем нараховано відповідачу 1 172,52 грн. заборгованості за перевищення договірної величини споживання електричної енергії.

Вищевикладене свідчить про наявність зобов’язання у відповідача перед позивачем.

Згідно зі ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання  та  інші учасники господарських відносин  повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності   конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Відповідно до частини шостої ст. 26  Закону України «Про електроенергетику»               № 575/97-ВР від 16.10.1997 у випадку перевищення договірної величини потужності споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності.  

Факт наявності заборгованості відповідача перед позивачем за перевищення договірної величини споживання електричної енергії в сумі 1 172,52 грн. заборгованості документально встановлений та підтверджений матеріалами справи.

За таких обставин позов підлягає задоволенню повністю.

Витрати на державне мито та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають стягненню з відповідача відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно зі ст. 85 ГПК України, у засіданні суду були оголошені вступна та резолютивна частини рішення, з повідомленням представників учасників процесу про складення повного рішення 14.06.2011.

Керуючись ст. ст. 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України,   суд –

ВИРІШИВ:

1). Позов задовольнити повністю.

2). Стягнути з Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини морської              (вул. Хрустальова, 60, м. Севастополь, 99040, ідентифікаційний код 22992545,                            відомості про банківські реквізити у матеріалах справи відсутні) на користь Публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго»(вул. Хрустальова, буд. 44, м. Севастополь, 99040, ідентифікаційний код 05471081, на рахунок зі спеціальним режимом використання № 2603830131168 у Севастопольському відділенні Ощадбанку                 № 4548, МФО 384027, або на інші рахунки) 1 172,52 грн. заборгованості за перевищення договірної величини споживання електричної енергії.

3). Стягнути з Севастопольської квартирно-експлуатаційної частини морської              (вул. Хрустальова, 60, м. Севастополь, 99040, ідентифікаційний код 22992545,                            відомості про банківські реквізити у матеріалах справи відсутні) на користь Публічного  акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго»(вул. Хрустальова, буд. 44, м. Севастополь, 99040, ідентифікаційний код 05471081, на п/р 260073537 в АБ «Перший інвестиційний банк»м. Києва, МФО 300506, або на інші рахунки) 102,00 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати накази після набрання рішенням суду законної сили.

Суддя                                                                                                С. М. Альошина

Рішення складено відповідно до вимог

статті 84 Господарського процесуального

кодексу України  та підписано 14.06.2011.

Джерело: ЄДРСР 16937328
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу